Novomeški zdravstveni dom je konec leta 2015 oziroma v začetku leta 2016 v sklopu urejanja okolice, za kar je iz lastnih sredstev odštel 600.000 evrov, uredil tudi 110 javnih parkirnih mest. V enem letu se je iz naslova parkirnin na teh parkiriščih, ki jih upravlja novomeška Komunala, nateklo okrog 80.000 evrov oziroma od 5000 do 7000 evrov na mesec. Vendar ne v blagajno zdravstvenega doma, ampak v proračun novomeške občine. To je zmotilo nekatere občinske svetnike pa tudi sosednje občine ustanoviteljice zdravstvenega doma.

V Šentjerneju so na zadnji seji na pobudo občinskega svetnika in šentjernejskega predstavnika v svetu zavoda Jožeta Simončiča sprejeli sklep, s katerim občina kot soustanoviteljica zdravstvenega doma zahteva, da ta čim prej v skladu s pogodbo izvede vse aktivnosti za prevzem parkirišča v upravljanje in si iz prihodka parkirnin povrne lastno investicijo v gradnjo parkirišč ali pa z novomeško občino sklene dogovor o vračilu vloženih sredstev skupaj z obrestmi.

Svet zavoda je pred dobrim mesecem dni vodstvu zdravstvenega doma naložil, naj čim prej reši odprto vprašanje glede parkirišč. Novomeški župan Gregor Macedoni priznava, da ima občina iz tega naslova okrog 250.000 evrov obveznosti do zdravstvenega doma. Ker gre za občinsko zemljišče, sta obe strani leta 2015 podpisali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. »Z zdravstvenim domom se je občina leta 2015 dogovorila, da v sklopu celovitega urejanja okolice doma na tem zemljišču uredi tudi parkirišča. Je bilo pa že v sami pogodbi določeno, da se bo na teh parkiriščih izvajal sistem javnega parkiranja,« odgovarja Macedoni.

Eno leto brez dogovora

Kot dodaja direktorica zdravstvenega doma Alenka Simonič, so se lansko leto z občino večkrat pogovarjali, kako rešiti vprašanje, ki je ostalo odprto še iz prejšnjega mandata vodstva zdravstvenega doma. »Zdaj smo tik pred dogovorom. Zadevo bomo predvidoma v roku enega meseca zaprli na sporazumen način, občina bo tako povrnila, kar je določeno v pogodbi.« Kot dodaja Macedoni, bo potem, ko bo občina izpolnila svojo obveznost, ugasnila tudi stavbna pravica.

Mestna občina bo torej še naprej pobirala parkirnino pred zdravstvenim domom na parkiriščih, ki sodijo v 2. cono, kar pomeni, da je za uro parkiranja treba odšteti pol evra. Na očitke sosednjih občin pa Macedoni odgovarja, naj se z nepremičninami na območju posamezne občine ukvarja vsak župan zase. »Tudi jaz se ne ukvarjam z nepremičninami v Šentjerneju, Žužemberku ali kje drugje. In enako pričakujem tudi od drugih občin,« je odvrnil.