Četudi bi upniki Lesne TIP, med katerimi je največja Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), brez kakršnih koli težav in, kar je najpomembnejše, brez dodatnih izgub lahko uslišali prošnje stečajnega upravitelja propadle koroške družbe Lesna TIP Marka Drobeža, naj zagotovijo sto tisoč evrov nujno potrebnih sredstev za preprečitev nepotrebne škode, so se na vse pozive požvižgali. Ta sredstva je Drobež potreboval za normalno delovanje kotlarne oziroma ogrevanje. Na upnike se je obrnil že novembra lani.

Ponovni pozivi decembra lani in nato še januarja, ko je v Sloveniji pritisnil največji mraz v zadnjih treh desetletjih, so bili že prepozni. Kot je razvidno iz januarskega izrednega poročila o poteku stečaja Lesne TIP, je mraz poškodoval tako sistem pitne in sanitarne vode (zamrznil cevi, pipe in kotličke) kot požarno-tehnološke vode ter hladilni sistem lepilnih strojev. Napajalne črpalke kotla in vsi razvodi tople vode v proizvodnih in skladiščnih prostorih so zamrznili, radiatorji so počili…

“Ravnanja upnikov ne razumem”

A po prihodu toplejših dni višina škode in s tem predvsem za koliko se je zaradi mačehovskega odnosa upnikov znižala vrednost stečajne mase, ni znano. Možno pa je, da to ne bo niti nikoli znano. Po Drobeževih pojasnilih je vprašanje, ali bodo škodo sploh ocenili, glede na to, da sredstva komajda zadostujejo za tekoče stroške oziroma vodenje stečajnega postopka. »Ravnanja upnikov ne razumem. Nujno potrebna sredstva za preprečitev škode bi založili, ob prvi prodaji premoženja pa bi jih dobili povrnjena,« je poudaril Drobež. V tem primeru bi se namreč založena sredstva štela med stroške stečajnega postopka, njihovo plačilo pa ima prednost pred vsemi terjatvami, tudi tistimi, ki so zavarovane s hipotekami.

Po Drobeževih pojasnilih so na njegov poziv v DUTB odgovorili, da bodo zadevo pogledali in se potrudili, nato pa od njih ni bilo več glasu. Z več kot dvema milijonoma evrov terjatev je večji upnik Lesne TIP tudi Eko sklad. »Ko sem jih prosil, naj založijo sredstva, so mi dejali, da česa takšnega v vsej zgodovini obstoja niso naredili. Odgovoril sem jim, da lahko to storijo prvič, a jih nisem prepričal,« je zatrdil Drobež. V Eko skladu so povedali, da se je Drobež z vprašanjem o založitvi sredstev pri njih prvič oglasil avgusta lani: »Pojasnili smo mu, da Eko sklad nima nobene pravne podlage, da bi lahko založil sredstva za stroške.«

V državni lasti, kar je v izrednem poročilu o poteku stečaja izpostavil Drobež, sta še Gorenjska banka in Zavarovalnica Triglav. V Gorenjski banki so dejali, da se zaradi nizkega deleža Gorenjske banke v obsegu obveznosti (približno 2,5 odstotka) za dodatno financiranje Lesne TIP niso odločili. V Zavarovalnici Triglav pa so pojasnili, da v podobnih postopkih ob upoštevanju okoliščin ocenijo možnosti in tveganja, ki izhajajo iz posameznega primera, na primer možnost vračila sredstev, pripravljenost upnikov za sodelovanje, naravo terjatve… S ciljem zaščite svojih interesov se na tej podlagi odločijo, posameznih primerov pa ne komentirajo.

Za nakup proizvodnih zmogljivosti veliko zaupanje

V stečajnem postopku Lesne TIP je Drobež priznal terjatve v skupni višini 14,4 milijona evrov okoli 270 upnikom. Celotno premoženje je po likvidacijski vrednosti ocenjeno na dobrih šest milijonov evrov. Od tega zneska so nepremičnine ovrednotene na 3,85 milijona evrov.

Po Drobeževih pojasnilih se je o prodaji proizvodnih zmogljivosti pozanimalo okoli 15 kandidatov, med drugim tudi iz Turčije, od koder prihajajo zadnji lastniki, proizvodni kompleks pa namerava prodati na podlagi javnega zbiranja ponudb. Toda vsak od kupcev se bo moral najprej dogovoriti z avstrijsko Heta Assets Resolution, slabo banko Skupine Hypo (danes Addiko), ki je lastnica največjega in najdražjega stroja. Gre za prešo, dolgo več kot 200 metrov, za katero je Lesna TIP plačevala 30.000 evrov mesečne najemnine. Natančneje, tolikšno najemnino je dejansko plačevala družbi Noctua Consult, ki je imel stroj v lizingu pri Skupini Hypo.

Turški Miador je sicer Lesno TIP odkupil leta 2011 iz stečajne mase Preventa Globala za 2,7 milijona evrov. Po prevzemu je sprožil prisilno poravnavo družbe, leta 2013 pa jo je dokapitaliziral z milijonom evrov. Kljub temu naj bi po več ocenah Turki kupili Lesno TIP, do stečaja enega največjih evropskih proizvajalcev ivernih plošč, s ciljem, da jo zaradi konkurence kasneje potopijo.