V sredo so obravnavali predloge, ki naj bi odpravili nesporazume. »V občini Kamnik vse probleme rešujemo na human način,« so se še pred glasovanjem strinjali mestni svetniki. »Tudi pri tem ne sme biti drugače.« Podobno stališče je izrazil tudi župan Marjan Šarec. Sprejeli so pobudo pravnika Dimitrija Sevca, da občinski svet obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o poravnalnih sodiščih, ki bi v Kamniku omogočil delovanje razsodišča po pravilih šeriatskega prava. Mestni svetniki so z nekaj amandmaji predlog dali na glasovanje, o njem pa bodo odločali na naslednji seji. Sodišče naj bi bilo pristojno samo za kamniške občane muslimanske vere, ki bi pisno izrazili željo, da spore med njimi razreši šeriatsko sodišče. »Nekateri med njimi imajo take probleme in mi jim moramo ponuditi rešitev,« je svoj predlog utemeljil Sevc. »Mi poravnalna sodišča že imamo in jih poznamo, tako da je treba samo uskladiti nekaj postopkovnih pravil.« Če bo predlog sprejet, bo po izvedbi registracijskega postopka šeriatsko sodišče lahko začelo delovati že v začetku junija, najkasneje pa septembra.(p.a., EHM)