Brežiška občina je trenutno v fazi priprave rebalansa proračuna. Tako naj bi vključno s posojilom v višini 2,6 milijona evrov proračun znašal 25 milijonov evrov. Občina je sprva nameravala najeti 2,1 milijona evrov posojila za šestinpolmilijonsko investicijo gradnje nove šolske stavbe, vrtca in telovadnice v Cerkljah ob Krki. Nato pa so se svetniki odločili za pol milijona višje posojilo, ki jim bo omogočilo končanje šole še letos, pravi brežiški župan Ivan Molan.

Občina letos za investicije namenja osem milijonov evrov, od tega 3,5 milijona za omenjeno šolo, kar je njena največja letošnja naložba. »Sprva smo predvidevali, da bo gradnja, ki smo jo začeli januarja lani, končana do marca 2018. S pomočjo dodatnega posojila nam bo uspelo ta rok skrajšati za tri do šest mesecev. Tako bi lahko dela končali že jeseni ali pa vsaj do konca leta,« pravi Molan in dodaja, da je brežiška občina s trenutno 219 evri dolga na prebivalca med manj zadolženimi občinami v Sloveniji in bo tudi po najemu dodatnega posojila še vedno pod slovenskim povprečjem.

Med večjimi letošnjimi naložbami Molan izpostavlja tudi ureditev Dobovske ceste od krožišča Trnje do brežiškega gradu, vključno z gradnjo pločnika in kolesarske steze, ki sicer sodi v sklop gradnje brežiške hidroelektrarne. Letos naj bi se začela obnova znamenitega železnega mostu, pa gradnja kanalizacije v Ločah in Gabrju, nadaljujejo tudi sanacijo cest in gradnjo pločnikov po vseh krajevnih skupnostih.

Prihodki manjši za 30 odstotkov na leto

Po Molanovih besedah se prihodki občine sicer od leta 2012 drastično zmanjšujejo, v povprečju za 30 odstotkov na letni ravni. »A glede na to, da smo ključne investicije, od gradnje športnih objektov do gradnje vodovodov in kanalizacijskega omrežja, rešili, bomo s sicer nekoliko počasnejšimi koraki občino vendarle še naprej razvijali.« Med dolgoročnimi, sicer državnimi projekti izpostavlja umestitev in izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, s čimer bo poskrbljeno tudi za zaščito in varnost pred poplavami, ter projekt vzhodne brežiške obvoznice.

Ena od prioritet občine v prihodnjih letih bodo tudi novi pristopi k razvoju turizma. Občina želi postati še bolj prepoznavna po termalnem, zdravstvenem, športnem in kulturnem turizmu, pri čemer bo glavni generator turizma tudi v prihodnje družba Terme Čatež, dodaja Molan.