Zaposleni v zdravstvenih ustanovah imajo veliko težav pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo njim nepoznane jezike. Jezikovni in kulturni nesporazumi prispevajo k slabši dostopnosti zdravstvenih storitev za te ljudi in k manj kakovostni zdravstveni obravnavi ter zbujajo občutek nezadovoljstva pri vseh, ki so udeleženi v zdravstveni oskrbi.

Priročnik je namenjen sporazumevanju pri manj zapletenih zdravstvenih težavah in obsega najpogosteje uporabljena vprašanja in odgovore, ki se pojavljajo pri običajnem poteku obravnave. Vključili so angleščino, arabščino, francoščino, ruščino, mandarinščino, farsi in albanščino, ki se kaže kot največji jezikovni problem pri komunikaciji zdravstvenega osebja z uporabniki zdravstvenih ustanov v Sloveniji.

Vsebino priročnika je zasnovala skupina strokovnjakinj iz različnih članic Univerze v Ljubljani, pri prevajanju v posamezen jezik sta sodelovala zdravnik in migrant, za katerega je to materni jezik. Priročnik bodo zdravstveni delavci prejeli na sedemurnem usposabljanju, ki spremlja izdajo priročnika.