Nedavno so slovesno predali namenu lani sanirane zidove in brežine reke Kamniške Bistrice v skupni dolžini 1110 metrov. Dela so potekala že od septembra 2015. Ministrstvo je zagotovilo 89 odstotkov sredstev, preostanek je plačala občina. S sanacijo zidov se je močno izboljšala poplavna varnost območja, hkrati pa so z njo omogočili tudi nadaljevanje gradnje na območju poslovne cone B11 Titan-Svit. Vrednost izvedene tretje faze projekta je znašala 428.675 evrov.