Namestnica predsednika KPK dr. Alma Maruška Sedlar je nedavno javno objavila, da išče službo, saj bi ji v nasprotnem njen šef najverjetneje očital, da je pri tem že kaj zagrešila, za kar bi jo lahko preganjal, čeprav Sedlarjeva želi le strokovno in pošteno delati, kar ji je že od vsega začetka mandata sistematično onemogočeno. Čeprav komisija odloča v tričlanskem senatu, žal deluje asimetrično, kar je enostavno nedopustno, saj bi vsi člani senata KPK morali imeti enake možnosti dostopa do baz podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na posamezne zadeve, o katerih odločajo, a vendar namestnica predsednika KPK teh enakih možnosti nima, kar poraja velik dvom o zakonitosti in etičnosti odločitev senata KPK. Nenormalno velika fluktuacija kadrov KPK pa ima že nepopravljive posledice, saj večina zadev KPK zaradi postopkovnih napak ne preživi sodne presoje.

Boris Štefanec kot prvi nazivni vojščak v boju proti korupciji je že izgubil polovico izkušenih vojščakov, ki pa jih nadomešča s premalo usposobljenimi rekruti, kar je več kot odlično sporočilo vsem, ki jim je podkupovanje in jemanje podkupnin uveljavljeni način delovanja, in hkrati najslabše sporočilo materialno podhranjeni Slovenski vojski, ki ji je njen vrhovni poveljnik brez zadržkov javno izrekel negativno oceno, žal pa hkrati ni ugotovil, da prav vrhunsko organizirana kriminalna omrežja odžirajo prepotreben javni denar za primerno financiranje Slovenske vojske.

Bojim se, da bo šef države ponovno ugotovil, da za ukrepanje v predmetni zadevi ni pristojen, ker se v delovanje »neodvisnega organa« pač ne sme vmešavati. Temu bo pritrdila tudi večina politikov, predsednika KPK bodo božali z leve in desne, nad vsemogočno teto Korupcijo in Borisom Štefanecem pa bo še vsaj do volitev le modro nebo.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije