Za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki je ključna značilnost Zlate niti in jo razlikuje od drugih podobnih raziskav, se je tokrat odločilo 87 podjetij (v Zla ti niti 2015 jih je sodelovalo 82). Anketne liste je izpolnilo 6856 zaposlenih, njihova povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa je 3,78, kar je nekaj več kot v Zlati niti 2015, ko je znašala 3,73. V dosedanjih desetih izborih Zlata nit je bila povprečna ocena zaposlenih najvišja v Zlati niti 2014, ko je bila 3,81, najnižja pa na prvem izboru, to rej v Zlati niti 2007.

Med prijavljenimi že tradicionalno prevladujejo mala podjetja (do 50 zaposlenih), saj jih sodeluje 42, sledijo srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih) s 35 prijavami, medtem ko se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločilo deset velikih podjetij.