Družba KPL je prejšnji teden začela preurejati odsek Vodnikove ceste med križiščema z ulico Na jami in Tržno ulico v enosmerno cesto, pri tem pa je posekala štiri velika drevesa. Po podatkih občine je šlo za tri smreke in gaber v bližini stavbe na naslovu Vodnikova 28.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da so omenjena drevesa morala pasti, ker so potrebovali prostor za gradnjo pločnika in ureditev vzdolžnih parkirnih prostorov. Opozorili so, da ob omenjeni stavbi ob Vodnikovi cesti v dolžini približno 40 metrov doslej ni bilo pločnika.

Namesto dreves parkirišča

Ob tem velja omeniti, da so odločitev občine za preureditev omenjenega odseka Vodnikove ceste v enosmerno ulico spodbudila dalj časa trajajoča prizadevanja tamkajšnjih stanovalcev, da občina ustavi sekanje dreves in uničevanje zelenic na račun parkirnih prostorov. Valent Šebijan, lastnik dveh zemljišč, ki sta bili nekoč zelenici, je namreč najprej leta 2013, potem pa še lani posekal drevesa pred bloki ob Vodnikovi cesti. Šebijan je nato na enem od zemljišč zgradil bistveno večje parkirišče, kot mu je dovoljevala upravna enota, hkrati pa kljub zahtevi občine ni zasadil novih dreves.

Glede na to, da je tudi KPL podrl drevesa zaradi parkirnih prostorov, ki bodo sicer občinska, smo na občini preverili, ali je resnično nujno vzdolž celotnega odseka Vodnikove ceste urediti bočne parkirne prostore. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so razložili: »Parkirišča vzdolž Vodnikove so potrebna zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov v stanovanjskem naselju Na jami. Nova ureditev bo rešila parkirno stisko tamkajšnjih stanovalcev, hkrati pa se bodo izboljšale razmere za pešce in kolesarje, kar je naša prioriteta, saj smo zavezani trajnostni mobilnosti.«

Novih dreves bo več, kot jih je posekal KPL

Na občinskem oddelku zagotavljajo, da bodo posekana drevesa nadomestili, ko bo KPL uredil cesto. Še več, posadili naj bi jih več kot štiri. Natančno število novih dreves pa bo znano po dodatnem terenskem pregledu. Obljubili so, da novih posekov ob Vodnikovi cesti ne bo. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pa so še omenili, da je Šebijan dolžan na zemljišču, na katerem je zgradil parkirišče, zasaditi drevesa. »Zaenkrat jih je zasadil sedem,« so našteli na občini.

Občina je stanovalcem blokov ob tem delu Vodnikove ceste predstavila projekt preureditve ulice na sestanku v mestni hiši novembra lani. Na vprašanje, ali so predstavniki občine stanovalcem takrat jasno povedali, da bodo tudi zaradi preureditve ceste podrli nova drevesa, na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet odgovarjajo: »Stanovalci so bili na predstavitvi v mestni hiši v celoti seznanjeni s projektom. V zvezi s tem nismo prejeli nobenih pripomb.«

Ena od tamkajšnjih stanovalk Dana Oreškovič pravi, da kot laik ne zna presoditi, ali je bil posek dreves razviden iz novembra predloženih občinskih načrtov. »Posebej nas niso opozorili na to,« je zagotovila Oreškovičeva. »Bilo bi skrajno bizarno, če bi se kdor koli od nas zavzemal za ohranitev 'naših' dreves, za ohranitev 'tujih' pa bi mu bilo vseeno. Vsakega drevesa je škoda,« je prepričana Oreškovičeva.