Zvezdana Lubej, direktorica Profiles Slovenija:

Zlata nit ima v slovenskem prostoru izjemno vlogo. Delodajalcem in njihovim zaposlenim pomaga delati pomembne korake na področju razvoja mehkih veščin. Predvsem pa vodjem daje jasne smernice, kako na pravilen način voditi ljudi, da so ti zadovoljni, zavzeti za delo, pripravljeni na izzive in spremembe ter da se čutijo kot del uspešnih zgodb v podjetjih. Biti med najboljšimi zaposlovalci je veliko priznanje podjetju za trud, ki ga vlaga v svoje sodelavce. In biti med najboljšimi vsekakor pomeni izziv biti jutri še boljši.

Tudi naša raziskava o vodstveni karizmi, ki smo jo izvedli skupaj z Združenjem Manager, nazorno pokaže, da imajo zlatonitniki v primerjavi z drugimi podjetji bolj karizmatične vodje. Zlatonitniki so prejemali višje ocene pri veščinah ustvarjalnega in inovativnega odzivanja na spremembe. Si pa podjetja, ki so pristopila k ocenjevanju v okviru Zlate niti, zaslužijo priznanje za pogum, saj so to podjetja, ki so odprta za spremembe.

Mag. Rajko Bakovnik, Združenje svetov delavcev Slovenije:

Čeprav se pogosto sprašujemo, kako v današnjih podjetjih v uspešne »zgodbe« povezati na videz (ne)združljiva pričakovanja menedžerjev in lastnikov (po doseganju poslovnih ciljev in visoki učinkovitosti, znanju, odprtosti, zavzetosti ter pripadnosti zaposlenih) in pričakovanja zaposlenih (po poštenem in spodbudnem nagrajevanju, možnostih za njihov strokovni in osebni razvoj, ustvarjalnem delu, dobrih medsebojnih odnosih, varnosti in vključenosti zaposlenih v načrtovanje ter soodločanje o poslovnih ciljih), je odgovor v teoriji že dolgo znan. Doseganje tako visokih ciljev in pričakovanj je namreč mogoče le v podjetjih »z visoko razvito participativno organizacijsko kulturo«, ki vsestransko vključenost zaposlenih v vse vidike poslovanja, načrtovanja, soodločanja in razvoja obravnava kot najvišjo vrednoto podjetja.

Vse to nam iz leta v leto dokazujejo tudi finalisti Zlate niti, ki predvsem zaradi svoje povezovalne in spodbujevalne organizacijske kulture dosegajo tako izjemne (skupne) rezultate. Zato so pravzaprav vsa ta podjetja šampioni na svojem področju delovanja. V tem se razkriva tudi vsa izjemnost in neprecenljivost celotnega projekta Zlate niti, ki si prav zaradi teh dobrih zgodb zasluži najširšo medijsko pozornost in nam tako postane navdih tudi pri našem delu in v našem življenju. slo