AMZS je ob strateški in organizacijski prenovi družbe, ki so jo začeli leta 2015, zasnoval pristop k oblikovanju uravnotežene kulture podjetja. Odločili so se, da bodo v vsej skupini delovali po načelih kakovosti celotnega poslovanja na podlagi petih stebrov kakovosti: organizacija, kakovost izdelkov in storitev, obvladovanje procesov, sodelovalno vodenje in zagnano izvajanje. V AMZS na štiri načine povezujejo zaposlene: s prenovo strategije in organizacijske kulture, z okrepljeno vlogo ljudi pri delu, z modelom kadrovskega razvoja za krepitev zagnanega izvajanja in posodabljanjem načel kolegialnosti med zaposlenimi.

V ustanovi Center of Excellence in Finance – CEF, so s prenovo osrednje avle, kjer organizirajo izobraževanja s področja upravljanja javnih financ in centralnega bančništva za uradnike držav jugovzhodne Evrope, dosegli pomemben premik v dojemanju fizičnega učnega okolja, saj so z manjšimi posegi dosegli velik funkcionalni učinek. Filozofija CEF presega klasične načine pridobivanja znanja in spodbuja aktivni pristop k učenju. Zato so pred časom v sodelovanju z arhitektom Juretom Kotnikom povsem preuredili prostor. Ker je prenova predvsem premik v dojemanju fizičnega učnega okolja, ji dajejo poseben pečat pisarniški prometni znaki. Zdaj s podobnimi nameni preurejajo tudi teraso.