Organizatorji izbora najboljših zaposlovalcev so letošnjo konferenco naslovili tako, da vse deležnike slovenske družbe, ne le kadrovike, še bolj spodbujajo k proaktivnosti. Vsebina konference »Spremembe so. Sprememba bom!« je v svojem prvem delu temeljila na ugotovitvah raziskovalcev, ki so proučili razvoj voditeljstva v slovenskih podjetjih in v številke, ki najhitreje prepričajo top menedžment, prevedli posledice dobrih odnosov med sodelavci v podjetju ter opozorili na prezgodnji upad osebnostnega razvoja pri zaposlenih.

Ankete so neprecenljiv vir ne le dobrih praks, ampak zelo jasno kažejo tudi na to, kako se podjetja odzivajo na spremembe, ki jih je izzval hiter tehnološki razvoj, in kako jih sploh razumejo. Anketo je v desetletju izpolnilo več kot 73.573 zaposlenih, za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa se je odločilo 347 različnih podjetij.

Dr. Andrej Kohont s FDV je predstavil prvo raziskavo, ki je pod drobnogled vzela več kot devet tisoč vodij srednjega menedžmenta, Rok Koželj pa je predstavil raziskavo, ki jo je opravil skupaj z dr. Matevžem Raškovićem z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Ta jasno kaže, da podjetja, ki so tržni vodje, večine svoje pozornosti ne usmerjajo več na zunanji trg, marveč pa na notranji trg – svoje zaposlene. Kar jim prinaša višje prihodke, večji dobiček in višji donos na kapital.

Med konferenco se je kot neka skrita rdeča nit vil podatek, da zaposleni pri 41. letu nekako izgubijo strast do osebnega razvoja, o čemer je spregovorila mag. Edita Krajnović. Na okrogli mizi so opozorili ne le na vseživljensko učenje in medgeneracijsko sodelovanje, ampak tudi na poklice, ki jih podjetja že zdaj najbolj potrebujejo, in na tiste, ki bodo aktualni čez pet in deset let. Najsi nam je še tako tuje, družba bo potrebovala tudi ne le dispečerje brezpilotnikov, idejnike, analitike in podatkovne rudarje, potrebni bodo tudi psihoterapevti za smrt, agenti za človeške organe, svetovalci za osebno produktivnost in organizacijo časa, odstranjevalci slabih spominov oziroma amnezijski kirurgi.

Po aktivnem odmoru ter mreženju in predstavitvi treh zlatih praks pa je konferenco zaokrožil maestro Miha Pogačnik, ki je na sebi lasten način prikazal odzivanje zaposlenih na spremembe v podjetju, če so te (iz)peljane napačno.