Deseti Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev je torej pod žaromete in slovenski družbi za zgled postavil podjetja Lotrič Meroslovje, JP Komunala Brežice in Krka. Družinsko podjetje Lotrič Meroslovje je v svoji 25-letni zgodovini razvilo sistem vrednot, ki postavlja v ospredje dobre in poštene medsebojne odnose. »Vredno je pošteno živeti,« je misel, ki jo Marko Lotrič, ustanovitelj in direktor te gazele iz Selc v Selški dolini, ki zaposluje 50 sodelavcev, uporabi za opis podjetja. Razvoj in uspeh podjetja izvirata iz vključenosti zaposlenih v načrtovanje strategije, avtonomije pri delu ob hkratni odgovornosti, visoke stopnje zaupanja in skrbi za zdrav način življenja.

Želijo biti prva izbira začetnikom

Podjetje se po finančnih kazalnikih umešča v zgornjo tretjino družb v svoji dejavnosti, v izobraževanje vloži na leto skoraj tri tisoč evrov na zaposlenega. V podjetju spremljajo in skrbijo za razvoj talentov, imajo izdelan sistem načrtovanja razvoja kariere ter skrbijo za nasledstvo. Inovacije sistematično spodbujajo in ustvarjajo v vseh vrstah poslovnih procesov. Njihova vizija je, da postanejo prva izbira iskalcem zaposlitve, predvsem tistim, ki iščejo svojo prvo zaposlitev.

Javno podjetje Komunala Brežice, ki se je odločilo za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi, je danes fleksibilno in odprto podjetje, kar v javnem sektorju ni običajna praksa. Če so še pred tremi leti delovali silosno in ne kot celota, so danes skoraj stočlanski kolektiv, v katerem se zaposleni čutijo povezane, delo pa temelji na sodelovanju.

V podjetju vlada naravnanost: »Če se jutri odpre trg, bomo na njem najboljši.« Že danes se obnašajo tekmovalno in uveljavljajo načela inovativne organizacijske kulture. Vodstvo podjetje opiše z metaforo gazele, ki »teče po poljanah, je hitra in okretna«.

Izstopajoče ocene zaposlenih pričajo o dobrem vzdušju v podjetju in potrjujejo navedbe vodstva o svobodi in sproščenosti v odnosih. Uveden imajo mentorski sistem, uspešno so izpeljali proces opolnomočenja sodelavcev. Dobri poslovni rezultati – promet podjetja se je od leta 2012 do 2015 več kot podvojil in presegel 5,5 milijona evrov – potrjujejo, da je zavedanje o ciljih in prevzemanje odgovornosti za opravljeno delo na visoki ravni.

Družba Krka, ki v Sloveniji zaposluje skoraj 4900 ljudi in stalno sodeluje še s 700 sodelavci, je med vodilnimi podjetji pri razvoju kadrov. Svojim zaposlenim na temeljih trajnostne rasti zagotavlja spodbudno okolje za rast in razvoj.

Osebni razvoj

Družba neprestano spremlja in išče načine, kako napredovati. Merjenja kakovosti odnosov se lotevajo sistematično in rezultate prevajajo v učinkovite akcijske načrte. Pri tem izkazujejo razumevanje edinstvenosti lastnega poslovnega modela. Za metaforo podjetja vodstvo uporabi prispodobo gazele – zaradi njene poskočnosti, kar za organizacije takšne velikosti ni samoumevno. Prav lastnosti dinamično rastoče organizacije cenijo tudi zaposleni: ocene samostojnosti pri delu, inovativnosti in osebnega razvoja so v Krki najvišje med finalisti v skupini. Agilnost dokazujejo tudi številke: ob padcu prodajnih cen so v letu 2016 v Krki v devetmesečnem obdobju ob 3-odstotnem povečanju zaposlenih naredili za 10 odstotkov več izdelkov, visoka je tudi dodana vrednost, ki je v letu 2015 presegla 90.000 evrov na zaposlenega.