V šestem nadstropju UKC Ljubljana je bilo danes zelo slovesno, saj so odprli prenovljeni trakt kliničnega oddelka za pulmologijo in alergije.

Oddelek so v okviru interne klinike ustanovili pred 20 leti, ko se je v samostojno zdravstveno ustanovo preoblikovala Klinika Golnik in zaprla bolnišnični oddelek v UKC Ljubljana. Začeli so skromno: s štirimi sobami, v katerih so lahko zdravili 12 bolnikov, in majhno ekipo treh zdravnikov in medicinske sestre, je povedala prof. dr. Marejeta Terčelj, predstojnica kliničnega oddelka. Danes so obiskovalcem razkazali oddelek z osmimi sobami, v katerih je 24 postelj: dve sobi sta enoposteljni, v njih se bodo zdravili najtežji bolniki, kot so bolniki po presaditvi pljuč in bolniki z redkimi boleznimi cistično fibrozo in pljučno hipertenzijo, nekaj sob je dvoposteljnih, druge pa triposteljne. Marija Špelič, glavna medicinska sestra oddelka, upa, da jim v sobe, ki so bile namenjene bivanju treh bolnikov, ne bo treba več stiskati po pet bolnikov. Prenovili so tudi sanitarije; vsaka soba ima svojo kopalnico in bolnikom poslej ne bo treba več v vrsti čakati na stranišče, je povedala predstojnica. Za bolnike skrbi šest zdravnikov.

Za prenovo oddelka je UKC Ljubljana namenil 430.000 evrov, del denarja pa so prispevali donatorji, med katerimi so tudi bolniki, je povedal poslovni direktor interne klinike Zlatko Lazarevič. Za prenovo so potrebovali več časa, kot so načrtovali leta 2011, ko so trakt v šestem nadstropju dodelili kliničnemu oddelku za pulmologijo. Po besedah strokovnega direktorja interne klinike prof. dr. Zlatka Frasa »pot do prenovljenega oddelka ni bila vedno gladka«, več časa pa so potrebovali, ker se pri prenovi niso zadovoljili zgolj s kozmetičnimi popravki, temveč so vztrajali pri določenih standardih za obravnavo in bivanje bolnikov.

Prenovljenih prostorov so se zelo razveselili tudi bolniki. »Pljučni bolniki se končno lahko zdravijo v človeka vrednih razmerah,« je povedala predsednica Društva za cistično fibrozo Slovenije Slavka Ugovšek. Iztok Stanovnik, ki se je zdravil na oddelku, pa je pohvalil srčno in zelo prizadevno osebje oddelka.

Presaditve pljuč tudi pri nas?

Na oddelku imajo zdaj dobre možnosti tudi za oskrbo najtežjih bolnikov, kot so bolniki, ki jih pripravljajo na presaditev pljuč in jih po presaditvi, ki jo opravijo na Dunaju, zdravijo do odpusta domov. Doslej so pljuča presadili 60 slovenskim bolnikom, od tega lani kar desetim. Rezultati teh presaditev so nad povprečjem mednarodnih registrov. Teh presaditev doslej niso opravljali v UKC Ljubljana predvsem zaradi majhnega števila bolnikov, z desetimi presaditvami na leto pa bi dobili dovolj izkušenj, da bi lahko te posege opravljali tudi pri nas, sprva lažje in kasneje tudi zahtevnejše, je pojasnil prim. mag. Matjaž Turel. Tako so februarja letos ljubljanski strokovnjaki obiskali dunajsko kliniko AKH, kjer presajajo pljuča slovenskim bolnikom, in se pogovarjali o možnosti, da bi to dejavnost opravljali tudi v UKC Ljubljana.