Verjetno je Cerarjeva vlada ponesreči preslišala moje sporočilo, ki je zahteva za uresničitev določb Ustave RS, ki predvideva uvedbo pokrajin kot druge stopnje lokalne samouprave. Predsednik vlade kot ustavni pravnik bi se moral kot prvi zavzeti za spoštovanje ustave. Minister Koprivnikar pa naj se preneha sprenevedajoče izgovarjati, da brez določitve pokrajinskih pristojnosti le-teh ne moremo ustanoviti. Da, gospod minister, prav vi ste tisti, ki bi morali to opraviti kot nadvse prednostno nalogo. Če pa mislite, da to ni vaša naloga, bomo to rade volje brezplačno opravile nevladne organizacije, kot je Forum za Goriško. Preprosto bomo skopirali paket Žagarjevih predlogov zakonov iz leta 2008.

Mi bi dodali še, da politične stranke ne bi smele nastopati na volitvah v občinske in pokrajinske svete, saj so to organi lokalne samouprave, kjer ni mesta za strankarsko politično zdraharstvo. Župane pa prenehajte strašiti, da bodo izgubili pristojnosti, ki bodo dodeljene pokrajinam. Država mora večino svojih pristojnosti, ki si jih je neupravičeno prilastila, prepustiti pokrajinam. Država bi se morala ukvarjati z zakoni in predpisi, planiranjem, kontrolo, reformami, izboljševanjem sistemov, kot so zdravstveni, pokojninski, izobraževalni, policijo, vojsko ter predvsem z zunanjo politiko, kjer Slovenijo vsi po vrsti jemljejo kot nepomembno deželico, ki bo izginila ob prvih večjih političnih preurejanjih Evrope.

Vendar se naši politiki, ki niso niti malo državniki, raje ukvarjajo z lokalnimi zadevami, kjer je vse posvečeno pridobivanju podpore lokalnega prebivalstva za prihodnje volitve. Zato država odloča o tem, kje bo stala brv čez potok v zakotni vasi, postavlja veličastne mostove čez potoke na makadamskih lokalnih cestiščih, si lasti zasluge za zaprtje obalne ceste Koper–Izola, odprtje gasilskih domov in mnogo podobnega. Vse to in še več spada v domeno pokrajin in občin, torej lokalne samouprave, ki pač mora spoštovati zakone in predpise, ki jih sprejema država.

Ljudstvo je danes veliko bolj izobraženo in razsodno kot politiki, in zato ti postajajo vse bolj birokratski ter nedostopni, odtujeni; strah jih je odprtega dialoga z ljudstvom. Sodobna elektronska tehnologija je izjemen dosežek za resnično demokracijo, komunikacijo med ljudstvom in oblastjo. Moja generacija ima privilegij primerjati oblast v socialističnih časih in današnjo. Ugotavljamo, da je temeljna razlika v tem, da so komunisti-socialisti vsaj prisluhnili ljudstvu in njenim predlogom ter razvijali koncept policentričnega razvoja Slovenije v dobro vseh prebivalcev Slovenije; sedanja oblast pa se preprosto izogiba odprtega dialoga z ljudstvom, saj samo deluje v korist peščice in na škodo večine. Torej potrebujemo polemiko; to bi bil odraz resnične demokracije, saj je ustanovitev pokrajin neodtujljiva pravica državljanov do lokalne samouprave.

Forum za Goriško je pozval tudi Ustavno sodišče RS, naj Državnemu zboru RS poda enoletni rok za uresničitev določb Ustave RS, to je zakonsko ustanovitev pokrajin. Njen sekretar nam je pisno odgovoril, da je US RS pristojno samo za ugotavljanje, ali je neki zakon v skladu z ustavo ali ne. Zelo žalostno je, da se je tako US RS razglasilo za nepristojnega varuha uresničevanja določb ustave. Če našim politikom torej neke določbe ustave niso všeč, preprosto ne sprejmejo izvedbenih zakonov in tako izigrajo duha Ustave RS. Ustavno sodišče pa nič.

In prav to se dogaja, večina sedanjih oblastnikov ne želi vladavine ljudstva, demokracije. Preprosto jim ni všeč, da bi prepustili lokalne zadeve lokalni samoupravi, občinam in pokrajinam. Tako bi pač izgubili priložnost za korupcijsko nabiranje glasov za svoje politične stranke in koristi za izbrance. Potem bi glasove volilcev lahko nabirali samo tako, da bi ustvarjali zares odlično upravljano, pravično in socialno državo ter v svetu ugledno in spoštovano Slovenijo. To nam danes žal zagotavljajo v svetovnih medijih le športniki, politiki pa prav nič, prej narobe. Oni žal niso državniki.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici