Bregarjeva je pojasnila, da je CSD Jesenice postopek za odvzem otroka začel po njegovem rojstvu, ker pred tem ni imel pooblastil. Sicer so bili pred porodom v stiku z Alibabićevo in jo prosili za dokumentacijo, ki bi jim omogočala oceniti rizičnost okoliščin, v katerih bi z njo odraščal otrok. Takrat te dokumentacije niso dobili, so pa jo, ko se je otrok rodil. Bregarjeva je povedala tudi, da so iz znanih dejstev razmišljali tudi o najboljšem pristopu ob odvzemu otroka, materi pa so omogočili, da se od otroka poslovi.

»Gre za izjemno zahteven ukrep, tako s strokovne kot s človeške plati,« je pojasnila Bregarjeva ter dodala, da razume stališče odvetnice Darje Roblek, ki Alibabićevo zagovarja po uradni dolžnosti. Roblekova je včeraj namreč napovedala tožbo na evropskem sodišču za človekove pravice, a je Bregarjeva pripomnila: »Pretehtali smo vse faktorje tveganja in menim, da smo se odločili pravilno ter da nismo imeli nobene druge možnosti.«

Otrok je trenutno v rejništvu, ki ni v sorodstveni zvezi z materjo oziroma otrokom, Bregarjeva pa pravi, da rejništvo traja, dokler zanj obstajajo razlogi, ves čas pa bodo rejništvo nadzorovali, da bi bile otroku zagotovljene okoliščine za zdrav razvoj. Mati ima pravico zahtevati stike z otrokom, a mora o tem odločiti sodišče. Poleg tega lahko mati predlaga tudi skrbnika. Tega ne gre mešati z rejnikom, saj gre pri skrbništvu za pravno zastopanje otroka. Če bo Alibabićeva predlagala sprejemljivega skrbnika, bo njena želja upoštevana.

Podobnega primera odvzema otroka ob rojstvu v Sloveniji sicer še ni bilo, prav tako pa še ni bilo primera, ko bi bil v priporu povsem nebogljen oziroma novorojen otrok. So pa že bili primeri zapornic z otrokom.