Ustavno sodišče je delno razveljavilo 195. člen stanovanjskega zakona, ki skladom in drugim upraviteljem javnih stanovanj prepoveduje, da bi preverjali premoženjsko stanje najemnikov neprofitnih stanovanj izpred leta 2003. Ker v takratnih pogodbah zapisana pravica do neprofitne najemnine za neprofitno stanovanje za nedoločen čas ni ustavno zapovedana, tovrstne pogodbe občinam ne morejo preprečevati ustavno zagotovljene avtonomije na stanovanjskem področju, so odločili sodniki. Tako so pritrdili občini Izola, da preverjanje pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja ni protiustavno, če je najemnik do stanovanja prišel na javnem razpisu.

Občina brez nadzora nad 22 stanovanji

Občina je na ustavnem sodišču trdila, da zaradi prepovedanega vpogleda v finančno stanje določenih najemnikov nima nadzora nad 22 neprofitnimi stanovanji in ne more zagotavljati, da ta javna stanovanja dejansko uporabljajo prebivalci, ki izpolnjujejo za to predpisane socialne kriterije in pogoje. Hkrati bi lahko bila finančno prikrajšana za razliko med tržno in neprofitno najemnino.

S pritrditvijo takšnemu stališču so ustavni sodniki posredno podprli tudi novelo stanovanjskega zakona, ki jo je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor in trenutno čaka na zeleno luč vlade. Ministrstvo želi v celoti izenačiti večino najemnikov neprofitnih stanovanj in stanovanjskim skladom omogočiti, da vsakih pet let preverijo, ali še izpolnjujejo pogoje za neprofitno stanovanje. Izjema ostajajo zgolj imetniki stanovanjske pravice izpred leta 1991, ki bodo po predlogu ministrstva tudi po novem plačevali neprofitno najemnino ne glede na svoje premoženje.

Kot smo že pisali, ministrstvo v noveli še predlaga, da bi se občinski skladi pri republiškem stanovanjskem skladu lahko zadolžili za dodatnih 10 odstotkov svojega namenskega premoženja. Ker večina občinskih skladov še ni dosegla niti obstoječe meje zadolževanja – v Mariboru recimo zaradi neplačnikov in odsotnosti občinskega financiranja po lastnih pojasnilih komaj pokrivajo redne stroške delovanja sklada, kaj šele, da bi vlagali v nova stanovanja – bi to rahljanje omejitev pri zadolževanju pomagalo predvsem Ljubljani.