Da bi bralci razumeli motive za pisanje g. Škrleca, pa je treba najprej osvetliti nekatere dogodke, ki jih je g. Škrlec v svojem pismu pozabil navesti oziroma jih ni želel predstaviti. Dejstvo je, da je po odstopu g. Škrleca mesto predsednika Odbora aprila 2016 prevzel g. Marko Lotrič, lastnik podjetja Lotrič Meroslovje. G. Škrlec je pred tem sam ponudil svoj odstop, ker je presodil, da zahtevano poročilo o delu Odbora s strani kolegija predsednika OZS pomeni nezaupnico. Priprava poročil je sicer ustaljena praksa v OZS in jih redno pripravljajo tudi sekcije in strokovne službe OZS.

Poudariti moramo, da pod vodstvom g. Lotriča Odbor uspešno deluje še naprej in da nihče v Odboru, niti v OZS, ne razmišlja, da bi ukinil kakršno koli sodelovanje z razvojno-raziskovalnimi institucijami, kot v svojem pismu »presenečeno ugotavlja« g. Škrlec. Slednji je bil z aktivnostmi Odbora in sekcij pri OZS seznanjen pred mesecem dni, ko je po elektronski pošti dobil točne informacije o sestankih, dogovorih in dinamiki sodelovanja z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, z Univerzo v Novi Gorici, z Nacionalnim inštitutom za biologijo ter o vključenosti OZS v SRIP (podpora strateškim razvojnim inovacijskim partnerstvom). Da s fakultetami dobro sodelujemo, kaže tudi podatek, da je OZS za kandidata za člana upravnega odbora Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru imenovala tudi dva svoja predstavnika, in sicer predsednika Odbora g. Marka Lotriča ter podpredsednika Odbora g. Joška Rozino.

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS torej več kot uspešno povezuje znanost in gospodarstvo tudi pod novim vodstvom, zato je očitek g. Škrleca, da je OZS oziroma Odbor prekinil stike z mnogimi razvojno-raziskovalnimi institucijami, še toliko bolj nerazumljiv.

Pisanje nekdanjega predsednika Odbora – mimogrede, g. Škrleca je za člana Sveta RS za znanost in tehnologijo imenovalo aktualno vodstvo OZS – lahko torej razumemo kot pisanje nekoga, ki je užaljen in osebno prizadet. Vendar pa mu to po našem prepričanju še ne daje pravice, da piše neresnico in s tem blati tako OZS kot tudi Odbor. S tem pismom naše javno dopisovanje z g. Škrlecem tudi zaključujemo.

Mira Črešnar

odnosi z javnostmi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije