Inovativni učitelji s sodobnimi pedagoškimi metodami in premišljeno uporabo tehnologije spodbujajo dijake k postavljanju in doseganju visokih ciljev.

Naša prednost je zagotovo manjše število dijakov, kar nam omogoča oseben pristop in prilagajanje potrebam posameznika. Poleg kakovostnega znanja ponujamo dijakom možnost delovanja v številnih krožkih, v zboru, debatnem klubu, šolskem športnem in kulturnem društvu… Vpeti smo v življenje lokalne skupnosti, že četrt stoletja pa smo aktivni tudi na mednarodni ravni. Posebej ponosni smo na izmenjavo z nemško gimnazijo iz Scheinfelda, saj poteka že štiriindvajsetič.

Našim ekonomskim tehnikom omogočamo delovno prakso v tujini (v Milanu), delovni proces pa spoznavajo tudi z obiski številnih domačih in tujih podjetij. Ekskurzije po domovini in tujini so del učnega načrta, ponujamo pa tudi številne nadstandardne ekskurzije. Organiziramo oglede gledaliških predstav v ljubljanski Drami, abonmajskih predstav v domačem gledališču pa tudi uprizoritev literarnih del v tujih jezikih. Novost tega šolskega leta sta tehniški krožek, ki ga pri nas izvaja Zavod 404, in program MEPI, netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbuja osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost ter odgovornost do samega sebe.

Odlični rezultati, ki jih naši dijaki dosegajo na maturi in tekmovanjih, so dokaz, da delamo dobro. Najlepša nagrada učiteljskemu zboru pa so dogodki, ki jih izvedemo v sodelovanju z našimi nekdanjimi dijaki, uspešnimi na različnih področjih. Radi se vračajo med nas in povedo nam, da smo jih dobro pripravili za nadaljnji študij in za življenje. Si lahko želimo več?