Znana je trojica najboljših zlatih praks, ki so jih izbrali izmed 19 prijav. Na petem izboru so bile najboljše prakse, ki so jih prijavili AMZS, Center odličnosti v financah in Lek. V AMZS na štiri načine povezujejo zaposlene: s prenovo strategije in organizacijske kulture, z okrepljeno vlogo ljudi pri delu, z modelom kadrovskega razvoja za krepitev zagnanega izvajanja in posodabljanjem načel kolegialnosti med zaposlenimi. »Visoka stopnja delovne kolegialnosti je primerna osnova za pospešen kadrovski razvoj zaposlenih,« menijo v AMZS.

Center odličnosti v financah (Center of Excellence in Finance) je v sodelovanju s slovenskim oblikovalcem Juretom Kotnikom ustvaril prostor, ki spodbuja k sproščenosti, kreativnosti ter udeležence navdihuje pri pridobivanju in izmenjavi znanja. Prenovili so osrednjo avlo, ki je postala večnamenski prostor. Stene prostorov so preuredili v tematske kotičke, steber oblekli v tablo, okensko polico spremenili v mini knjižnico in dodali zmagovalni podij na kolesih. Prenovljeni prostor omogoča, da ga uporabniki sooblikujejo in spreminjajo. Vizualna sprememba ima pomemben vpliv na preoblikovanje organizacijske kulture in odprtosti kolektiva in zunanjih deležnikov za sodobne oblike razvoja zaposlenih in izobraževalnih pristopov.

Lek pa je prijavil zlato prakso Bio karierni zajtrk. Do zdaj so ga pripravili dvakrat, z njim pa skušajo privabiti slovenske strokovnjake, ki delajo v tujini. V Leku jim omogočajo nadaljnji strokovni razvoj in napredek ter uporabo v tujini pridobljenega znanja. Lani se je Lekovemu povabilu odzvalo 90 strokovnjakov, devet so jih že zaposlili, letos pa se je zajtrka udeležilo 70 strokovnjakov in z nekaterimi so že v zaključni fazi pogovorov za zaposlitev.

Tokratni razpis Zlate prakse je peti po vrsti. V Zlati niti 2012 je bila za najboljšo prepoznana zlata praksa podjetja Aviat, in sicer za povezovanje in združevanje znanja, v Zlati niti 2013 Lekovo tekmovanje Regijski BioCamp, leto dni pozneje Eltec Petrol, ki je v podporo preobrazbi podjetja vpelo tudi najmlajše, lani pa je najboljšo prakso prijavil Bisnode.