Regijski obiski vlade so vedno znova priložnost za neposredno komunikacijo z ministricami, ministri ter predsednikom vlade in ocenjujemo, da je bilo tudi tokrat tako. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je že večkrat ob različnih priložnostih pojasnjeval svoj pogled na ustanovitev pokrajin. Kot je vedno poudaril, gre za določilo, ki ga je treba brez dvoma spoštovati, saj je od leta 2006 zapisano v ustavo.

Ker pa bi šlo v primeru vzpostavitve pokrajin brez predhodnih jasnih in natančno določenih izvornih pristojnosti zgolj za še eno kategorijo upravno-politične oblasti, ki bi neizogibno pomenila znaten izdatek iz proračuna, minister Koprivnikar, ki je pristojen za področje javne uprave tudi z vidika racionalnega in učinkovitega ravnanja in delovanja, odgovorno in dosledno na to dejstvo vedno znova opozarja. Državljani ne potrebujemo še ene politične entitete več, ki bo porabnik davkoplačevalskih sredstev, ne bo pa povsem jasno, za kaj ga imamo. S tem odgovarjamo na očitke g. Nemca o odtujeni oblasti, ki jih navaja v pismu z zgornjim naslovom, saj bi se (če bi bile pokrajine ustanovljene ta hip) po mnenju ministra Koprivnikarja lahko zgodilo točno to, torej še večja odtujenost in zmanjšanje zaupanja ljudi.

G. Nemec se v svojem pisanju dotakne tudi področja korupcije, zato pojasnjujemo, da je vlada v zadnjih letih na področju boja proti korupciji naredila mnogo uspešnih korakov, kar ob zaključnem poročilu dveletnega programa »Ničelna toleranca do korupcije« priznava tudi Transparency International Slovenije, načrtuje pa še nove ukrepe, zato tudi te očitke z argumenti, ki so zapisani v nadaljevanju, odločno zavračamo.

Aktivnosti za preprečevanje korupcije in krepitev integritete so ena ključnih prioritet te vlade. Da so bili ukrepi učinkoviti, navsezadnje kaže tudi boljša uvrstitev Slovenije na indeksu percepcije korupcije mednarodne organizacije Transparency International. Naj naštejemo še nekaj dosežkov zadnjega obdobja: na spletu se transparentno objavljajo pogodbe iz javnih naročil ter podatki o sredstvih za plače v javnem sektorju (Portal plač), vzpostavljena je bila aplikacija Statist (oddana javna naročila), nadgrajena je bila aplikacija Erar itd.

Ne glede na to se zavedamo, da je subjektivna ocena državljanov o stanju korupcije v Sloveniji še vedno precej slaba, kar pomeni, da s stanjem še ne moremo biti zadovoljni. Zato vlada že pripravlja nadaljnje aktivnosti za naslednji dve leti v širokem sodelovanju vseh ministrstev, vladnih služb, komisije za preprečevanje korupcije in nevladnih organizacij.

Pri novih ukrepih želimo nadaljevati že zastavljene aktivnosti, predvsem tiste, ki so trajne, in dodati nove ukrepe, ki bodo povečali stopnjo zaupanja javnosti v vlado in ambiciozno, hkrati pa realno, prinesli rezultate – večjo stopnjo integritete institucij in posameznikov.

Katja Mihelj Nagode

odnosi z javnostmi Ministrstva za javno upravo