Le še slab teden nas loči od desetega Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016. Za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki je ključna značilnost Zlate niti in jo dela tudi drugačno od drugih podobnih raziskav, se je tokrat odločilo 87 podjetij.

Anketne liste je izpolnilo 6856 zaposlenih, njihova povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa znaša 3,78, kar je nekaj več kot v Zlati niti 2015, ko je znašala 3,73. V dosedanjih desetih izborih Zlata nit je bila povprečna ocena zaposlenih najvišja v Zlati niti 2014, ko je bila 3,81.

Med prijavljenimi že tradicionalno prevladujejo mala podjetja (do 50 zaposlenih), saj jih sodeluje 42, sledijo srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih) s 35 prijavami, medtem ko se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločilo deset velikih podjetij.

Razveseljujoče je, da se je tokrat prvič za sodelovanje odločilo kar 20 podjetij, kar pomeni skoraj 23 odstotkov vseh sodelujočih, prav toliko jih v izboru sodeluje drugič. Pohvale gredo peterici podjetij, ki zasleduje svojo rast in zadovoljstvo zaposlenih skozi Zlato nit vseh deset let, to pa so BDO revizija in gazele Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in mimovrste.

V četrtek bodo torej znani najboljši zaposlovalci v vsaki od velikostnih kategorij. Med malimi podjetji se je letos konkurenca oblikovala predvsem med IKT-podjetji, med srednje velikimi podjetji se srečamo z več raznovrstnimi dejavnostmi, poleg IKT so tu še javna komunalna služba, oskrba z energenti ter aktivno ustvarjanje smernic na področju e-mobilnosti in robotizacije.

Med velikimi podjetji sta finalista trgovca, ki sta na slovenskih tleh dobro desetletje in se želita izkazati tudi kot dobra zaposlovalca, pa podjetje, ki je odličen primer preobrazbe tiskarske industrije v podjetje, ki zagotavlja sodobne, z digitalizacijo podprte storitve, na moč svojih zaposlenih pa kaže tudi bančni sektor.

Zlata nit se je v slovenskem prostoru dobro uveljavila in prerasla v mrežo, ki povezuje 347 podjetij, ki so izmerila kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo.