Preseneča, da je prav Čebašek-Travnikova predsednica zbornice, ki se ji je stolček zamajal tako hitro, tako rekoč takoj za tem, ko je prevzela vajeti na svojem novem položaju. Zakaj se je to zgodilo, javnosti ni bilo v celoti pojasnjeno. Jasen pa je povod za to: nova predsednica je imela previsoka pričakovanja o višini svoje plače – želela je plačo, ki bi bila višja od že tako visoke plače njenega predhodnika, pri čemer ni utemeljila, s čim upravičuje to začetno povišico. Tako visoka pričakovanja so se zdela neprimerna celo nekaterim njenim najožjim sodelavcem, ki so ji stali ob strani v času kampanje ob kandidaturi, po njeni izvolitvi pa so bili pripravljeni prevzeti najvišje položaje v zbornici. Pa so zdravniški ceh, ki je prepričan, da so visoke plače njihova naravna pravica. Potem se je kepa začela valiti: Čebašek-Travnikova je vztrajala pri svojem, razočarani sodelavci so odstopili in javno pojasnili svojo odločitev in afera je bila tukaj. Ker Čebašek-Travnikova nekaj tednov svojih stališč ni želela javno pojasniti, je dogajanje pustilo zelo slab vtis.

Zdi se, da si je nova predsednica zbornice s serijo napačnih presoj in odločitev težave, ki so kulminirale z izglasovano nezaupnico na izredni skupščini, nakopala kar sama: predlagala je plačo brez občutka za mero, ko se je izkazalo, da bodo ta njena pričakovanja problem, pa ni naredila koraka nazaj in z nižjim zneskom popravila prvega slabega vtisa, pač pa je za nastalo situacijo začela kriviti zaroto precej nedefiniranih starih sil in zdravniških elit, ki da jo kot nosilko sprememb želijo umakniti.

O tem, da zdravništvo prepletajo taki in drugačni, tudi finančno naravnani interesi, ni nobenega dvoma. Nobenega dvoma tudi ni, da si mnogo zdravnikov in zobozdravnikov bolj kot svežega vetra in nove smeri na čelu zbornice želi nekoga, ki bo ohranjal sedanje stanje in zagotovo tudi mnoge privilegije, ki iz tega stanja izhajajo. Na to razdvojenost ceha kaže volilni izid, saj je Čebašek-Travnikova protikandidata v bitki za predsedniško mesto premagala s tesno večino 86 glasov. O tej razdvojenosti govori tudi sama v pismu, ki ga je na člane zbornice naslovila dva dni pred izredno skupščino in v katerem je nanizala kar nekaj hudih obtožb, vendar spet brez navedbe konkretnih dokazov.

Brez dvoma so bile v dneh pred izredno skupščino na delu struje, ki Čebašek-Travnikove ne podpirajo na mestu predsednice zbornice, a te so zgolj izkoristile škodo, ki jo je povzročila mina, ki je novi predsednici zbornice niso nastavili drugi, ampak si jo je z nespretnim in nepremišljenim ravnanjem nastavila sama. Čebašek-Travnikova je v javnosti uživala ugled preudarne osebe, zdravnice, ki je razumela stiske tudi majhnih ljudi, na mestu varuhinje človekovih pravic pa bi si morala nabrati tudi nekaj politične modrosti. Njena ravnanja v zadnjih tednih te podobe niso podprla. Sodelavci in javnost smo videli obraz, ki ga doslej nismo niti poznali niti pričakovali: spoznali smo osebo, ki ne prisluhne (tudi dobronamernim pripombam), trdno vztraja pri svojem, preceni svoje sposobnosti, predvsem veščine kriznega komuniciranja in sodelovanja z mediji, in ki so ji blizu teorije zarot. To pa pravzaprav potrjuje besede zdaj že nekdanjih sodelavcev, ki so ji očitali neobčutljivost pri vprašanju plačnih razmerij in avtokratsko vodenje. Brez dvoma javnost njena ravnanja zdaj ocenjuje in sodi strožje kot pri njenih predhodnikih, kar pa ne sme presenečati, saj je visoke kriterije svojega delovanja v tekmi za predsedniško mesto izpostavila že sama.

Na kocko je zaradi napačne presoje o višini svoje plače postavila vse. Ta odločitev se ji ni obrestovala. Absurdno se zdi, da bo nazadnje mandat začela s plačo v višini, ob kateri njeni sodelavci pred mesecem dni ne bi povzdignili glasu. Še več, odločitev je povzročila celo katastrofalne posledice, saj Čebašek-Travnikova mandat začenja brez podpore predstavnikov regijskih odborov zbornice, ki sestavljajo skupščino zbornice.

Razklanost zdravniškega ceha se je pokazala tudi pri glasovanju na izredni skupščini, saj so imeli poslanci, ki predsednici ne zaupajo, le sedem glasov prednosti. Zagotovo pa je bilo med njimi nekaj zdravnikov, ki so na volitvah za predsednika obkrožili njeno ime, a je njihovo podporo Čebašek-Travnikova izgubila v preteklih tednih, med ponesrečenim reševanjem nastale krizne situacije.

Nova predsednica zdravniške zbornice je v mandat stopila z velikimi pričakovanji, začela pa zelo nesrečno. Sodba o tem, ali bo to njen mandat usodno zaznamovalo, pa je v tem trenutku tako nepredvidljiva, kot je bilo v zadnjih tednih dogajanje na vrhu zdravniške zbornice.