Njegova vlada je leta 2012, ko se je potrdilo državno poroštvo, dobila zagotovila o določenih parametrih naložbe, očitno so bila lažna, nekdo je goljufal in bi moral za to odgovarjati, je poudaril.

Kljub pomislekom, so bile številke argument

Kot je preiskovalni komisiji DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 pojasnil Janša, se nanj osebno kakšni pritiski niso vršili, je pa bilo leta 2012 veliko javnih pritiskov na podelitev državnega poroštva, država namreč jamči za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicije banke. Številke, ki so jih takrat dobili na dokumentih, so bile argument. Kot je pojasnil bivši premier, ni bilo enega strokovnjaka, ki bi rekel, da cena za premog 2,25 evra za gigajoul, ki so jo postavili v Premogovniku Velenje, ni prava. Je pa imel sam, pa tudi takratna ministra Andrej Vizjak in Zvonko Černač, pomisleke, vendar so dokumenti govorili drugače.

Ko je začel Teš 6 obratovati, se je videlo, da ta cena ne drži in da je nekdo zavajal oz. goljufal, je dejal in izrazil presenečenje, ker v tej točki ni zasledil nobene kriminalistične preiskave za to očitno goljufijo in zlorabo tistih, ki so se podpisali pod ceno premoga.

Leta 2009 bi si lahko vzeli 'time out'

Leta 2009 bi lahko projekt ustavili, prihranili bi veliko denarja, ko pa bi se pokazali pozitivni trendi, bi se lahko z investicijo nadaljevalo. "Ni bilo treba postaviti dokončne usode tega bloka, samo 'time out' bi si vzeli," je menil Janša.

Janša je pojasnil tudi, da njegova vlada v prvem mandatu nikoli ni odločala o tem, da se projekt podraži.