S podobnim nasprotovanjem so se pojavili tudi nasprotniki gradnje vetrnega polja na Volovji rebri pri Ilirski Bistrici. Že takrat smo ugotovili, da na Volovji rebri niso poznani leteči volkovi niti leteči medvedje in nasprotniki so utihnili ter so svoje nasprotovanje prenesli na beloglavega orla, ki da preletava tisto območje. Potem se je tudi ugotovilo, da beloglavi orel gnezdi samo na otoku Cresu in slovensko območje preletava samo v lovu za svojim plenom.

Zdaj spet v Loškem Potoku srečujemo pojav nove živalske vrste, leteče volkove in leteče medvede. Tu prihajamo do pojma verodostojnosti posameznih medijskih sporočil in vprašanja, ali je novinarski poročevalec dolžan preveriti posamezno informacijo, ki jo potem posreduje v eter. Tu je še eno vprašanje: odškodninska odgovornost prinašalca informacije proti posameznemu vlagatelju, ki mu otežuje izvedbo posameznega projekta ali mu celo onemogoča izvedbo.

Za konec želimo povedati, da več ptic pokončajo steklene fasade brez ustreznih opozorilnih oznak v Ljubljani kakor slovenske vetrnice, pa četudi bi jih imeli vsaj sto postavljenih po Sloveniji.

Božo Dukić, ZENS