Ostale regijske zmagovalke so občine Cerkno v prvi regiji zahodne Slovenije s Primorsko in Gorenjsko, Kamnik v tretji regiji od Posavja do Koroške in Lendava v četrti regiji vzhodne Slovenije.

»Ne denar in ne beton, ampak ljudje s pametjo in srcem«

»Podčetrtek je zgleden primer za razvojni model uspešnega manjšega kraja. V kraju ob Sotli so znali izkoristiti večino svojih danosti in s pomočjo prepleta najrazličnejših elementov zgraditi relativno močno blagovno znamko, ki Podčetrtek pozicionira kot »kraj telesnega in duhovnega zdravja«.  Na znamko so se pripeli tudi lokalni podjetniki, s pomočjo njihovih izdelkov pa so v kraju razvili še nove dogodke. Najpomembnejši gonili razvoja v kraju  ni bil kapital in niso bile investicije. Vse to je bilo pomembno, toda kot orodje. Glavno gonilo  so bili preprosto ljudje z dobro idejo in odprtostjo za sodelovanje. Ne denar in ne beton, ampak ljudje s pametjo in srcem,« sta odločitev utemeljila predsednik strokovnega sveta dr. Andrej Černe, profesor in prodekan za znanstveno in raziskovalno dejavnost ter mednarodne odnose Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja raziskave Zlati kamen mag. Robert Mulej.

Pomembna tudi dinamika sprememb skozi leta

Raziskava ISSO Zlati kamen vsako leto pregleda več 160.000 podatkov o vseh slovenskih občinah. Vanjo je sicer vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta v vseh slovenskih občinah. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti. Kazalniki ne merijo le stanja, ampak tudi aktivnosti in dinamiko sprememb skozi leta, s čimer se izkazuje razvojni napredek občine.