Samo dve strani ima sodna poravnava, ki sta jo 26. januarja lani v prisotnosti mariborske okrožne sodnice Anke Hercog podpisala rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar in nekdanji dekan ekonomsko-poslovne fakultete Klavdij Logožar. V sedmih točkah sporazuma med rektorjem in razkrinkanim plagiatorjem na prvi pogled ni zapisano nič pretresljivega. Podrobno branje pa razkriva, kako je rektor Tičar (sporazumno) nataknil vodstvu univerze nekakšen nagobčnik in pometel afero pod preprogo.

Spomnimo. V Dnevniku smo julija 2015 razkrili, da je Klavdij Logožar zlorabil svoj profesorski položaj. Za študijo, ki jo je pri njem naročil Dars in zanjo plačal 24.000 evrov, je uporabil celotno diplomsko delo študentke EPF, ki ji je bil mentor. Naročilo študije je bilo zamisel Žana Jana Oplotnika, tedaj namestnika uprave Darsa, danes prorektorja Univerze v Mariboru.

Šele oktobra 2015, po sklepu akademskega zbora EPF, je rektor Tičar razrešil Logožarja s položaja dekana. Še isti mesec je Logožar vložil tožbo zoper univerzo in terjal 80.000 evrov odškodnine ter vrnitev na dekanski položaj. Čez tri mesece, po podpisu sodne poravnave, je odstopil od pravdanja.

Vpogled omogočil urad informacijske pooblaščenke

Na univerzi so sodno poravnavo pospravili v arhiv in zavrnili našo zahtevo za vpogled v dokument, češ da bi njegovo razkritje škodovalo izvedbi sporazuma. Javni interes za razkritje informacij naj ne bi obstajal, so trdili, med drugim zato, ker univerza ni prevzela obveznosti, zaradi katerih bi prišlo do porabe javnih sredstev.

Dnevnik se je pritožil uradu informacijske pooblaščenke, ki je nato presodil, da so bili argumenti univerze, na podlagi katerih so nam skušali preprečiti dostop do sporazuma, neutemeljeni. Razkritje sodne poravnave ne more škodovati izvedbi sodnega postopka, saj je ta že zdavnaj končan, so ugotovili v uradu, ki ga vodi Mojca Prelesnik. Poleg tega so informacije v poravnavi povezane z opravljanjem javnih funkcij in z delovnim razmerjem javnega uslužbenca.

Zdaj je bolj razumljivo, zakaj je rektor glasoval za

Kaj torej veleva tajni sporazum? Logožar sme obdržati zaposlitev kot izredni profesor, univerza pa se je obvezala omogočiti mu normalne razmere za delo in »enakopravno obravnavo pri napredovanju, izobraževanju, projektnem in dodatnem delu«. »Stranki prav tako soglašata, da ne bosta načenjali novih sporov, vezanih na študijo Darsa,« so še zapisali pod točko štiri. Povedano drugače: rektor Tičar se je zavezal, da Logožarja v bodoče ne bodo doletele nikakršne sankcije, ker je okrnil ugled fakultete in univerze.

Iz tega konteksta je zdaj lažje razumljivo, zakaj je Logožar smel ostati član senata Univerze v Mariboru, obdržal je tudi položaj predstojnika Inštituta za transport in poslovno logistiko in predstojništvo študijske usmeritve mednarodna poslovna ekonomija.

Več smisla je dobila tudi Logožarjeva poteza, ko je le nekaj mesecev po podpisu sporazuma predčasno sprožil habilitacijski postopek za napredovanje v naziv rednega profesorja. In zakaj je rektor na habilitacijski komisiji glasoval za. Seveda pa na sodišču sklenjen tajni sporazum ni mogel (neposredno) vplivati na vse člane komisije ali senata, saj ti glasujejo samostojno in po svoji vesti. Oba univerzitetna organa sta – kot je znano – novembra večinsko glasovala proti Logožarjevemu akademskemu napredovanju.

Ob poznavanju vsebine tajne sodne poravnave zdaj dobi drugačno težo tudi Logožarjeva pripomba na senatu univerze, tik pred izvedbo tajnega glasovanja o njegovem napredovanju. »Pričakujem, da se me obravnava enako kot vse druge, ki so bili izvoljeni v naziv,« je tedaj dejal očrnjeni profesor.

Mejra Festić (še) ne bo nadomestila Kračuna

Odkar je rektor oktobra 2015 razrešil Logožarja, EPF nima rednega dekana. Igor Tičar lani ni imenoval na volitvah izvoljenega Davorina Kračuna, temveč je vodenje fakultete začasno zaupal vršilki dolžnosti Lidiji Hauptman. Zaplet je povzročila okoliščina, da je Kračun že zdavnaj izpolnil pogoje za upokojitev, aktualno enoletno podaljšanje delovnega razmerja pa se mu izteče ta mesec. Včeraj smo izvedeli, da je Kračun podpisal novo pogodbo, s katero si je podaljšal zaposlitev do konca leta. Rektor je namreč ugodil prošnji bivše viceguvernerke Banke Slovenije Mejre Festić (ki naj bi na fakulteti nadomestila Kračuna), da se sme na svoje prejšnje delovno mesto na EPF vrniti šele prihodnje leto in ne že 1. marca, kot je bilo sprva predvideno.