Svoje naloge je Združenje Sazas opravljalo uspešno in učinkovito. Zbrana sredstva je Združenje Sazas poleg organizaciji AGICOA delilo tudi med druge upravičence, to je med imetnike pravic TV programov (EBU, VG Media) in med avtorje glasbenih del v avdiovizualnih delih.

Organizacija AGICOA, ki je bila med prejemniki sredstev, ni zasebno podjetje, ampak gre za producentom avdiovizualnih del poznano neprofitno organizacijo svetovnih producentov, ki na neprofitni osnovi deluje v več kot 20. evropskih državah.

Sredstva nakazana združenju AGICOA so na podlagi pooblastil, danih temu združenju, prejeli tudi posamezni upravičeni slovenski producenti in avtorji in niso poniknila neznano kam. Združenje Sazas pa je avtorje avdiovizualnih del preko različnih medijev tudi večkrat pozivalo, tudi po tem, ko je Združenju Sazas prenehalo začasno dovoljenje, da svoja avtorska dela z namenom razdelitve denarnih sredstev priglasijo, pa tega avtorji niso nikoli storili.

Blaž Rant, direktor Združenja Sazas