To je moja ocena. Sem desničar. Berem pa desne in leve medije. Desni mediji so skoraj povsem zaprti za drugačna mnenja. Pogosto slišim, da so desni »demokratični« mediji lahko enostranski, ker da so režimski mediji enostranski. Morala, da te kap, češ če levičarji kradejo, potem smejo krasti tudi naši. Kot da še naprej poteka hladna državljanska vojna, ki je pogubna za obstoj države. Država brez morale se razkraja, razrašča se brezbrižnost za tegobe drugih, egoizem je v vzponu, važen je le moj užitek. To naj bi bil humanizem? Ali tako gradimo demokracijo, to je sobivanje različnih ljudi?

Pri tem pa skoraj nikogar ne moti, da »država prava« propada, saj pri takšni prevladujoči nemorali večine, zlasti pa pri takšni morali izobražencev, sodstvo ne more delovati drugače, kot da ne deluje. Učinkovitost sodstva je odraz morale ljudstva, predvsem etablirane in izvoljene elite. Kakršno ljudstvo, takšna je njegova oblast. Država brez prava pa dolgo ne obstaja. Ljudstvo z moralo »znajdi se na račun drugega« in nepotizmom učinkovito razkraja državo. Kdo je torej problem demokracije in pravične družbe? Marsikdo. Egoizem zagotovo, ne pa samo mediji.

Franc Mihič, Ribnica