Vrhovni poveljnik obrambnih sil in predsednik države Borut Pahor (znova) sporoča, da Slovenska vojska ostaja na najnižji ravni sposobnosti delovanja, a nanjo se, ugotavlja predsednik, lahko zanesemo, saj je njen najpomembnejši faktor – človeški – po njegovih besedah »odstopajoče pozitiven«. Številni pripadniki Slovenske vojske, s katerimi smo govorili, pa se s Pahorjevimi besedami ne strinjajo. Najglasnejši pri tem so piloti oziroma pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, ki so ta mesec ostali brez našitkov. »Ogorčeni smo nad ravnanjem poveljnika, ki izda ukaz, da moramo vsi, in to takoj, odstraniti oznake enot z oblačil,« pravi eden izmed njih in dodaja: »Vzeli so nam dostojanstvo in pripadnost enoti. To je tako, kot bi nam odrezali krila na letalih.«

Informacijo smo preverili na generalštabu, katerega tiskovni predstavnik Simon Korez nam jo je potrdil. Razložil nam je, da je zadeva z odstranjevanjem oznak sicer »precej zapletena«, a, na kratko, takšna. Inšpekcijski nadzor v 15. polku letalstva je že septembra lani ugotovil, da oznake enot na oblačilih vojaških pilotov niso skladne s pravilnikom o nošenju oznak – za nekaj milimetrov naj bi bile prevelike, zaradi česar je inšpektor obrambnemu ministrstvu naložil, da v času šestih mesecev pravilnik popravi. Ker tega niso storili, kar je ugotovil ponovni nadzor v začetku tega meseca, je poveljnik polka polkovnik Bojan Brecelj moral izdati ukaz o odstranitvi našitkov. Kot je še razložil Korez, vojaški piloti brez oznak enote, ki ji pripadajo, sicer lahko letijo, »vendar bi jih v primeru, ko bi pristali kje v tujini, zagotovo izjemno čudno gledali«.

V vsakem primeru pa ta dogodek bolj nazorno kaže na realno stanje »pripravljenosti« Slovenske vojske kot predsednikov nagovor ob sprejemu uradnega poročila o stanju v SV.

Na obrambnem ministrstvu za klavrni dogodek z našitki pilotov krivijo preoblikovanje Slovenske vojske leta 2013 in »posledično preimenovanje nekaterih enot in poveljstev, ko so nekatere oznake postale neustrezne. 15. polk vojaškega letalstva (15. PVL) je takrat pripravil elaborat oznak, ki ga je potrdila takratna delovna skupina generalštaba, in takratni načelnik generalštaba (generalmajor Dobran Božič, op. p.) je izdal sklep o uvedbi oznak pripadnosti 15. PVL v operativno uporabo.« Inšpekcijski nadzor je (septembra lani) ugotovil neskladje med zgoraj omenjenim sklepom in dvaindvajset let starim pravilnikom o oznakah v SV, zaradi česar je polkovnik Bojan Brecelj, pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu, »z ukrepom inšpekcije o ureditvi nošenja oznak v 15. PVL seznanil generalštab. Ta je odgovoril, da so pravni akti, ki urejajo področje nošenja uniform in oznak v SV, v fazi spreminjanja.«

Na vprašanje, zakaj v vsem tem času niso spremenili pravilnika, kot predlaga generalštab SV oziroma inšpektor, nam z obrambnega ministrstva niso odgovorili. So pa sporočili, da sta bila na odločbo inšpektorja (o odstranitvi oznak enot vojaških pilotov) že podana dva ugovora, »obe pritožbeni zadevi pa sta že v reševanju in bosta rešeni predvidoma v dvomesečnem roku. Poleg tega je pravna služba na obrambnem ministrstvu vključena tudi v pripravo sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo oznake in uniforme v SV.« Vse dotlej bodo piloti SV, očitno, ostali brez oznak, kateri od šestih enot 15. PVL pripadajo.

Uradno: v SV alarmantno stanje

Alarmantno stanje v Slovenski vojski se kljub ugotovitvi predsednika Boruta Pahorja, da naši častniki in vojaki profesionalno ter izjemno predano služijo domovini, nadaljuje. Nič novega, bi lahko rekli, saj je moral Pahor po prebranem dokumentu generalštaba tokrat že tretjič zapovrstjo povedati, da sredi varnostno izjemno nevarnih časov Slovensko vojsko tare vse, kar jo v bistvu lahko: od nepopolnjenosti s kadri in opremo prek slabega stanja te opreme do nerazpoložljivosti oziroma nesposobnosti vojske za dolgotrajno delovanje. V vsem tem je naša vojska na najnižji možni stopnji in, kar je tukaj najbolj akutno, v tako izrazito slabo stanje je Slovenska vojska pahnjena že vrsto let.

Obrambno ministrstvo in generalštab SV bosta letošnjo oceno o stanju pripravljenosti – nezadostno za njeno delovanje v krizi ali v vojni, zadostno (zadovoljivo) za delovanje v miru oziroma doma – podrobneje predstavila na ponedeljkovi tiskovni konferenci. Sodeč po včerajšnjih Pahorjevih besedah bodo govorili predvsem o tem, da je državi naposled uspelo ustaviti trend padanja sredstev, namenjenih obrambi, ter o tem, da je treba Slovenski vojski hitro in izdatno finančno pomagati še naprej. Kot je znano, apeli stroke in obrambne politike premierju Miru Cerarju doslej niso zlezli pod kožo.

Vrhovni poveljnik obrambnih sil je včeraj še poudaril, da vojaški poklic v slovenskem okolju ni več konkurenčen, zaradi česar ga je po njegovem treba tako glede statusa kot glede plačila ovrednotiti na novo, a tople vode Pahor podobno kot z izjavo o tem, da z dodatnimi sredstvi za vojsko ne gre več odlašati, ni izumil. Je pa – pričakovano – presenetil s populistično ugotovitvijo, da se na Slovensko vojsko še vedno in kljub nezadostno-zadostni oceni njenega delovanja lahko zanesemo, saj, kot pravi Pahor, je »najpomembnejši od vseh, človeški faktor, izjemno pozitiven«.