V imenu Vlade RS je odgovoril minister Koprivnikar z že zelo oguljenim in kratkim komentarjem, da se pokrajine ne morejo ustanoviti, dokler se ne določijo njene izvorne pristojnosti, saj bi to bil samo dodaten strošek za že sicer drago državo.

Minister kot vsi drugi slovenski politiki manipulira z javnostjo in mediji in ni hotel pošteno povedati, da tudi stranka SMC podpira centralizacijo državne oblasti, saj oblastniki le tako najlažje zagotavljajo možnosti za vsakovrstne korupcijske priložnosti svojim podpornikom. Če bi vlada prenesla veliko večino državnih pristojnosti na pokrajine, bi morala tja prenesti tudi porabo denarja in sklepanje pogodb. Državnim uradnikom bi ostala vloga sprejemanja predpisov ter nadzor nad porabo denarja v pokrajinah. To pa bi zelo omejilo možnosti za korupcijo, posebno politično korupcijo državnih oblastnikov in kupovanja volilnih glasov.

Tudi minister Koprivnikar ugotavlja, da bi pokrajine pomenile dodaten strošek za državo, ne naredi pa analize tega, koliko stotin milijonov davkoplačevalskega denarja bi država prihranila zaradi veliko manjših možnosti korupcije. Vsi pač vemo, da čim bližje ljudem se troši državni denar, tem bolj racionalna je njegova poraba. Najbolj pošteno se denar troši v krajevnih skupnostih, ki jim je slovenska država ukinila pristojnosti in račune. Na občinski ravni, kjer so občinski svetniki že tudi predstavniki političnih strank, je že več možnosti za drobne privilegije izbrancem. Poštena, demokratična in protikorupcijsko naravnana oblast ne bi smela dovoljevati, da bi politične stranke določale kandidate za vodenje lokalne samouprave tako na občinski kot pokrajinski ravni, kjer bi se trošila večina davkoplačevalskega denarja. Ljudje bi tako imeli zares demokratično možnost na volitvah izbirati ljudi, ki jih poznajo kot poštene in zavezane spoštovanju širših družbenih interesov. Povsem jasno je, da bi taka politična ureditev uvedla sistem, podoben švicarskemu, ki je privlačen za ljudi, ne pa tudi za skorumpirane in nedemokratične politike.

Spomladi 2008 je takratni minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar pripravil celovit paket petih zakonov za uvedbo pokrajin v RS. Stranka SD je takrat odklonila podporo sprejemu zakonov v DZ RS za dosego potrebne dvotretjinske večine, češ da bo ona pripravila boljše zakone, ko bo na oblasti. Seveda jih nikoli ni, čeprav je kmalu za tem Borut Pahor prevzel oblast v imenu SD. Danes stranki SMC tega niti obljubljati ni več treba, saj smo državljani že tako zelo vdani v usodo odtujene in skorumpirane oblasti, da niti obljub ne potrebujemo več.

Ni pa Slovenija nobena izjema, celotna Evropa je v razkroju zaradi od ljudstva odtujenih oblastnikov. Tudi Angela Merkel si je dovolila na svojo roko povabiti milijon muslimanskih emigrantov v Evropo in tako sprožila klice razpada projekta skupne Evrope, ki so ga modri in pošteni evropski politični očetje skrbno gradili več kot dve povojni generaciji.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici