Zakonske pravice žensk nikoli niso bile enake pravicam moških, na nobeni celini. Te pravice se še dodatno zmanjšuje. Pravice žensk nad lastnimi telesi so ogrožene. Ženske so nenehno tarče ustrahovanja in nadlegovanja v kibernetskem prostoru ter resničnem življenju. V najslabšem primeru skrajneži in teroristi svoje ideologije utemeljijo na podrejanju žensk in deklet, ki postanejo žrtve spolnih zlorab in nasilja, prisilnih porok ter virtualnega zasužnjevanja. Kljub določenemu napredku večino vodstvenih položajev še vedno zasedajo moški, pri čemer se ekonomske razlike med spoloma večajo zaradi zastarelih vrednot in utrjevanja moškega šovinizma. To moramo spremeniti. Ženske moramo opolnomočiti na vseh ravneh. Omogočiti moramo, da se njihovo mnenje upošteva. Imeti morajo nadzor nad lastnim življenjem in prihodnostjo našega planeta.

Zanikanje pravic žensk in deklet ni le nekaj, kar je narobe, temveč ima tudi velik negativen družbeni in ekonomski učinek, saj zavira razvoj vseh nas. Enakost spolov ima transformacijski učinek, ki je ključnega pomena za popolno delovanje družb in gospodarstev.

Dostop žensk do izobraževanja in zdravstvenih storitev koristi njihovim družinam in celotni skupnosti, kar pozitivno vpliva tudi na prihodnje generacije. Eno dodatno leto v šoli lahko poveča prihodek nekega dekleta v prihodnosti za 25 odstotkov.

Če so ženske v polni meri delovno aktivne, se ustvarjajo nove priložnosti in rast. Odstranjevanje vrzeli med spoloma pri zaposlovanju lahko svetovni bruto družbeni proizvod do leta 2025 poveča za dodatnih 12 milijard ameriških dolarjev. Povečanje deleža žensk v javnem sektorju poveča njihovo reprezentativnost in inovacije v sektorju. Hkrati s tem izboljšamo odločevalski proces in koristimo celotni družbi.

Enakost spolov je osrednjega pomena v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja globalno sprejet načrt soočanja z izzivi prihodnosti. Znotraj agende so bili določeni cilji trajnostnega razvoja, med katerimi se cilj 5 nanaša na enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklet. Ta cilj je ključnega pomena za uresničitev vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Prizadeval si bom povečati udeležbo žensk pri gradnji miru in varnosti. Pogajalke povečujejo možnost za trajni mir; mirovnice zmanjšujejo verjetnost spolnega izkoriščanja in zlorab. V okviru Združenih narodov oblikujem jasen načrt s kazalniki, kako doseči enakost spolov v okviru organizacije, saj mora slednja resnično predstavljati ljudi, ki jim služi. Predhodni cilji niso bili doseženi. Premakniti se moramo od ambicij k dejanjem.

Na mednarodni dan žensk se zaobljubimo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo premagali ukoreninjene predsodke, podpirali sodelovanje in aktivizem ter spodbujali enakost spolov in krepitev vloge žensk.

Generalni sekretar Združenih narodov ANTONIO GUTERRES