Prezgodnji porod, ki je bil dolga desetletja zapostavljen pojav, je danes eden od velikih problemov v perinatologiji. V razvitem svetu je glavni vzrok za umrljivost novorojenčkov. »Poskusi preprečevanja prezgodnjih porodov so zaradi naraščanja vzrokov zanje še vedno precej neuspešni,« je povedala predstojnica Kliničnega oddelka za perinatologijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani doc. dr. Nataša Tul Mandić.

Davek povečevanja števila večplodnih nosečnosti

Leta 2015 je imelo v Sloveniji dober odstotek živorojenih otrok porodno težo, nižjo od 1500 gramov, dobrih pet odstotkov pa težo od 1500 do 2499 gramov, navaja v letnem poročilu Nacionalni inštitut za javno zdravje. Številke z leti bistveno ne odstopajo, kljub temu pa beležimo porast. »V Sloveniji je delež otrok, rojenih s porodno težo do 2500 gramov, v stalnem porastu od sredine devetdesetih let in narašča vzporedno z deležem prezgodnjih porodov,« je povedala dr. Nataša Tul Mandić. Naraščanje je posledica velikega števila dejavnikov, med njimi ima pomembno mesto naraščajoče število večplodnih nosečnosti, pa tudi naraščanje starosti nosečnic. »Ženske, ob prvi nosečnosti stare 33 let ali več, in mnogorodnice, stare 36 let ali več, pogosteje rodijo prezgodaj,« je povedala sogovornica. Posebno ogrožene so nosečnice z večplodnimi nosečnostmi, zlasti če so starejše, če so zanosile po oploditvi z biomedicinsko pomočjo, so nižje rasti, bodo rodile prvič in/ali imajo pridružene bolezni.

Prezgodnji porod prvič in kajenje

Najpomembnejši dejavnik tveganja za prezgodnji porod pa je predhodni prezgodnji porod. »Na splošno je tveganje za ponovni prezgodnji porod od 1,5- do 2,5-krat večje kot pri ženskah, ki so predhodno rodile ob roku,« je poudarila ginekologinja. Velika nevarnost preti ženskam s kratkim materničnim vratom. Med drugimi dejavniki velja izpostaviti kajenje. Večje ko je število pokajenih cigaret, večje je tveganje. Kratek časovni interval med nosečnostmi (zlasti manj kot šest mesecev) poveča tveganje za prezgodnji porod za dvakrat; najbolj so v nevarnosti ženske, ki so že rodile pred 37. tednom. Maternica namreč nima dovolj časa, da se povrne v normalno stanje. Tveganje za prezgodnji porod je večje tudi pri nizkih ženskah. »Z velikostjo nosečnice verjetno sovpada velikost maternice,« je pojasnila dr. Nataša Tul Mandić. »Pri majhni maternici pride prej do preraztegnjenosti, kar poveča tveganje za krajšanje materničnega vratu, preraztegnjenosti ovojev in njihovega razpoka ter za biokemične spremembe, ki vodijo v prezgodnji porod.« Poleg naštetega tveganje poveča nizek indeks telesne teže (pod 20). Debelost na drugi strani po besedah sogovornice dviga tveganje za številne zaplete v nosečnosti, ne pa tudi za spontani prezgodnji porod.

Tudi vnetja obzobnih tkiv ne gre zanemariti

Številni dogodki v nosečnosti lahko prispevajo k prezgodnjemu porodu. Med njimi prednjačijo krvavitve, intrauterine okužbe, asimptomatska bakteriurija (v urinu prisotne bakterije), okužba ledvic, pljučnica, vnetje slepiča in vnetja obzobnih tkiv. Tveganje je večje pri nosečnicah s kroničnimi boleznimi, zlasti hipertenzijo, ali kirurškim posegom v nosečnosti.

Meritev materničnega vratu naj se vpiše v smernice

Omenili smo, da so nosečnice s kratkim materničnim vratom v nevarnosti za ponovni prezgodnji porod. Ultrazvočna meritev dolžine materničnega vratu je zato pomembna za napoved poteka dogodkov. »Smernice o rutinskem pregledu med 20. in 24. tednom nosečnosti iz leta 2011 sicer ne vključujejo rutinskega merjenja materničnega vratu, saj še ni bilo dovolj dokazov, da je finančno dovolj učinkovito. Raziskave pa že dokazujejo tudi ekonomsko upravičenost, zato je treba resno razmisliti in spremeniti priporočila o presejanju za prezgodnje porode z rutinskim merjenjem materničnega vratu. Nosečnice si to zaslužijo,« je dejala ginekologinja, ki kot veliko njenih kolegov ob rednem pregledu meri tudi dolžino materničnega vratu pri vseh svojih pacientkah med 20. in 24. tednom nosečnosti. Pri nosečnicah z dejavniki tveganja za prezgodnji porod, zlasti s predhodnim prezgodnjim porodom, in pri večplodnih nosečnostih pa priporoča redno periodično merjenje.

Kako izločiti lažne alarme

Testi, s katerimi najdemo nosečnice, ki bodo dejansko rodile prezgodaj, so po besedah ginekologinje izjemno pomembni, saj se lahko z njimi izognejo nepotrebnim hospitalizacijam, transportu v terciarne centre, aplikaciji steroidov za pospešitev razvoja pljuč otroka, obenem pa pravilno ukrepajo pri tistih, ki bodo dejansko rodile prezgodaj. Ginekologi že imajo hitre teste, s katerimi lažje – zlasti, če jih uporabljajo sočasno z merjenjem materničnega vratu – ocenijo, ali bo nosečnica z znaki prezgodnjega poroda dejansko rodila prezgodaj. Pri nosečnicah z visokim tveganjem tudi aktivno iščejo in zdravijo okužbe v nožnici.

Splav in spolno prenosljive okužbe

Preprečevanje prezgodnjega poroda se po besedah sogovornice začne z zdravstveno vzgojo. Ta naj opozarja na posledice neželenih nosečnosti, ki se lahko končajo z umetno prekinitvijo, in spolno prenosljive okužbe, ki imajo lahko za posledico posege na materničnem vratu ali zmanjšano plodnost, vse to pa poveča tveganje za prezgodnje porode. »Zelo je smiselno cepljenje deklet proti HPV,« je še dodala.