»Kdo se boji sprememb?« je naslov prispevka v tedenskem biltenu ZZ. Jaz se jih ne, ampak si jih želim, ker nam dogajanje pred in med volitvami ter po njih ni v čast. V času volitev je bilo toliko negativnega vzdušja, nevrednega našega poklica, da me resno skrbi za prihodnost ZZ.

Potek volitev zelo spominja na volitve v državni zbor o novih obrazih, etiki, morali itd. Ob vsesplošni apatiji, ko se tudi pri bolj pomembnih družbenih vprašanjih (državnozborskih volitvah ali referendumih) ne odloča s 50-odstotnim kvorumom, je tako visok kvorum za predsednika naše zbornice anahronizem. Ne trdim, da položaj predsednika ZZ ni pomemben, vendar pričakovati, da bo ob nekaj več kot deset tisoč članih zbornice glasovala vsaj polovica, je skoraj nemogoče, kar konec koncev kaže tudi to, da smo zadnje volitve morali ponavljati. Po mojem mnenju tako visok kvorum pomeni predvsem nezaupanje do nas samih in izraz naše nezrelosti, da ne rečem poniglavosti.

Če plače funkcionarjev zbornice res niso bile nikoli formalno in pregledno urejene, je morda zdaj skrajni čas, da poslanci zbornice sprejmejo spremembo statuta in pravilnika o nagrajevanju, po katerem bi bil predsednik zbornice izvoljen bolj enostavno in samo za en mandat ter brez zahrbtnega lobiranja, nevrednega našega poklica in poslanstva. Eden prvih korakov k izboljšanju podobe zdravnikov v javnosti bi bil, da bi bila funkcija predsednika ZZ častna tako, kot je tudi v mnogih drugih zbornicah. Dovolj je cenjenih zdravnikov, ki bi nas lahko zaradi njihovega ugleda predstavljali v javnosti, ne da bi bi bili pod vplivom kogar koli.

Prim. dr. Marjan Fortuna