Zdravstveni dom, ki skrbi za zdravje ljudi v šestih občinah na Kozjanskem in v Obsotelju, je lani ustvaril dobrih pet milijonov evrov prihodkov. Čeravno so hkrati s prihodki rasli tudi odhodki, pa jim je uspelo ustvariti tudi skoraj 150.000 evrov dobička. »Še bolj ponosni pa smo na 25 na novo zaposlenih zdravstvenih delavcev, od teh sta tudi dva zdravnika specialista, kar je ob vsesplošnem pomanjkanju zdravnikov na periferiji za nas nedvomno velik uspeh,« meni Nunčičeva, ki je trenutno na čelu kar 127-članskega kolektiva.

A za zdaj le kot vršilka dolžnosti direktorice, saj člani sveta zavoda že dobro leto neuspešno iščejo direktorja ali direktorico s polnimi pooblastili. Pravkar se je končal že peti razpis, na vseh pet pa se je prijavila tudi Nunčičeva. To so člani sveta zavoda na prvih dveh tudi izbrali, na drugih dveh pa so člani izbrali druga kandidata.

Očitke iz anonimnih pisem zavrača

Zdaj je končan tudi že peti razpis, o kandidatih pa bodo člani sveta razpravljali v ponedeljek, 20. marca, torej čez dober teden dni. A nihče od doslej predlaganih kandidatov, med katerimi je bil enkrat tudi znani poslovnež Aleksander Svetelšek, ni v nadaljevanju dobil podpore svetnikov vseh šestih občin ustanoviteljic, zato so razpisi drug za drugim padali v vodo.

Nunčičeva razlogov, zakaj so jo člani sveta dvakrat podprli, a je kasneje niso podprli šmarski svetniki, ne pozna. Najverjetneje pa je bilo krivo tudi to, da so se v javnosti razširile anonimke peščice zaposlenih, češ da nad njimi izvaja mobing. Sama te očitke odločno zavrača, da so z Nunčičevo zadovoljni, pa v imenu kolektiva zatrjuje tudi strokovni vodja zdravstvenega doma Ali Nassib.

»Veliko je ljudi, ki nimajo z našim zdravstvenim domom nobene veze in mečejo slabo luč na vse, tudi na zdravnike, ki delamo strokovno. Zato očitki o mobingu niso na mestu. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da nam je v naš kolektiv uspelo privabiti kar sedem mladih zdravnikov, ki jih, če ne bi vladalo dobro vzdušje, zagotovo ne bi,« je prepričan Nassib.

Ustanavljajo dispanzer za mentalno zdravje

Sicer pa so se v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah ob močnejši kadrovski strukturi lani lotili tudi mnogih novih naložb v opremo in obnove prostorov v zdravstvenih postajah Šmarje, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Rogatec. »Čakamo le še na večjo naložbo v Rogaški Slatini, kjer Celjske lekarne še niso izpraznile prostorov, ki so namenjeni naši dejavnosti,« pove Nunčičeva, ki poudarja tudi, da imajo od lani novo 24-urno ekipo nujne medicinske pomoči in tudi nujno reševalno ekipo z vozilom, prav tako so uredili dvigalo in dispečersko sobo za reševalce.

Lani pa se jim je pridružila tudi prva specialistka urgentne medicine. Ob zaposlitvi specializantke pediatrije in razpisih za nove pa želijo, kot pravi specialist pediatrije in šolske medicine Matej Slivnik, dolgoročno zagotoviti tudi pediatrično oskrbo za vse otroke na območju vseh šestih občin in postaviti temelje dispanzerja za mentalno zdravje.