Romski svetniki želijo aktivneje sodelovati pri razvoju »svojih« občin. Prepričani so, da jim bo s priključitvijo k Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki združuje 179 občin, to uspelo. Današnji podpis v Črnomlju o pristopu k SOS predsednik Forma romskih svetnikov Darko Rudaš razume predvsem kot demokratizacijo družbe. »Razumemo težave okoliških prebivalcev, ki živijo manj kakovostno tudi zaradi neurejenih razmer v romskih naseljih. S tem podpisom bo omogočena vzpostavitev sožitja, in ko je vzpostavljeno sožitje, stečejo tudi vse ostale zadeve. Takšni praksi sta Pušča v Prekmurju in Vejar v občini Trebnje.«

Po petnajstih letih od obstoja Foruma romskih svetnikov, ki združuje dvajset predstavnikov Romov iz dvajsetih slovenskih občin, ti še vedno ugotavljajo, da jim primanjkuje nek politični prostor, znotraj katerega bi lahko konkretno reševali težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, pojasnjuje Rudaš.

Želijo aktivneje kreirati zgodbe občin

»Od SOS pričakujemo strokovno pomoč in podporo, predvsem pri izobraževanju, da nas bodo dovolj opolnomočili, da bomo tudi mi kot romski predstavniki v občinskih svetih lahko kreirali in pomagali pri zgodbi uspešne občine. Naš cilj je, da romska naselja jutri ne bodo več romska, ampak naselja s svojimi imeni, v katerih bodo živeli odgovorni Romi, izobraženi in zaposleni davkoplačevalci.« V okviru skupnosti občin bo forum deloval kot izredni član, prioritetno pa se bo usmerjal v področje okolja in prostora.

Tudi predsednik SOS Bojan Kontič, župan mestne občine Velenje, je prepričan, da je to dobra poteza, saj na ta način vključujejo romsko problematiko tudi na nivo SOS. »Trdno sem prepričan, da so težave, s katerimi se srečujejo Romi, tudi naše težave. In če lahko na skupni poti do skupnega cilja kaj premaknemo, toliko bolje.«

Na seji predsedstva SOS so danes v Črnomlju razpravljali tudi o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, pripravi strategije razvoja Slovenije do leta 2030 ter odprtih vprašanjih glede nove gradbene zakonodaje. ds