Zato bom županovo trditev demantiral sam. Varnostniku se nisem predstavil kot novinar, temveč kot javnost. Na balkonu sejne sobe sem že večkrat spremljal seje mestnega sveta in vem, da so odprte za obiskovalce. Kot občan in predsednik sveta Krajevne skupnosti Kranj Center imam vso pravico, da sem prisoten, in nimam nobenega razloga, da bi se komur koli predstavljal kot novinar, še zlasti ker sem se seje udeležil v družbi sokrajana, pogovor z varnostnikom pa je potekal v bližini nekaj občinskih uradnikov, ki me osebno poznajo.

Ves zaplet z neresnično izjavo vred je treba razumeti v širšem kontekstu načina delovanja trenutne oblasti, ki občino upravlja samovoljno. Najsi gre za gradnjo nove avtobusne postaje na neprimerni lokaciji ali za nedorečen in škodljiv odlok o prometni ureditvi, ki bo prizadel življenjsko in poslovno okolje starega Kranja pa tudi drugih mestnih krajevnih skupnosti, se oblast kratko malo požvižga na voljo prizadetih občanov, čigar interese bi v prvi vrsti morala varovati. Varnostniki, ki javnosti po novem preprečujejo dostop na seje mestnega sveta, so zgolj ena od neprijetnih posledic dejstva, da se je kranjska občina v tem mandatu očitno izneverila svojemu poslanstvu. Kako klavrne so trenutne razmere, je na že omenjeni seji mestnega sveta pokazala razprava in glasovanje o tem, ali se mi kot izvoljenemu predstavniku krajanov, ki jih bo prizadel sprejem odloka, dovoli predstavitev mnenja KS Center. Tudi to sicer statutarno pravico krajevne skupnosti (64. člen statuta MOK) je župan ob asistenci večine v mestnem svetu povozil.

Javnosti priporočam, da prag občinske stavbe v Kranju do nadaljnjega prestopi le v spremstvu prič.

Dr. Aleksander Pavšlar predsednik sveta KS Kranj Center