Farmacevtski sektor ostaja med privlačnejšimi, vrednoten je namreč nekoliko nižje, kot je bilo povprečje zadnjih pet let. Nekoliko negativno bodo vplivale višje obrestne mere. V preteklih obdobjih, ko smo bili v ciklu dvigovanja obrestnih mer, je bila farmacija nekoliko pod pritiskom. Vseeno se zdi, da so se nekatera vprašanje glede reforme v zadnjem obdobju razjasnila in da bodo ponovno v ospredju rezultati.