Dijaki novomeške gimnazije smo se lani med drugim ukvarjali z ravnanjem s plastičnimi odpadki, posebno v sklopu tekmovanja FLL (First Lego League), katerega tematika je bila Pot smeti. Zato smo obiskali CEROD in Komunalo Novo mesto.

Tu so nas soočili z zelo slabim stanjem. Izvedeli smo, da večina ljudi plastike oziroma embalaže ne ločuje, tisti, ki pa jo, imajo pogosto napačno predstavo o tem, kaj spada v to vrsto odpadkov in kaj ne. Lep primer tega so prazni spreji, ki v resnici spadajo med nevarne odpadke, saj vsebujejo plin pod pritiskom. Izvedeli smo tudi, da naše plastične odpadke izvažajo v avstrijsko sežigalnico, kar pa je zelo drago in neučinkovito.

Dijaki Gimnazije Novo mesto smo hoteli nekaj narediti, da bi na šoli izboljšali obstoječe ločevanje odpadkov. Poleg koša za biološke odpadke, ki je bil v obliki tarče za pikado, in koša za papir, ki je bil škatla s posebnim dizajnom in odprtino v obliki Slovenije, smo izdelali tudi poseben smetnjak za plastiko.

Želeli smo, da bi ti malo drugačni smetnjaki dijake na naši šoli spodbujali k ločevanju odpadkov. Na smetnjak za embalažo smo pritrdili izrabljen košarkaški koš. Čeprav je oblikovan iz reciklirane plastike, je smetnjak zelo kakovosten, saj do sedaj še ni bil poškodovan. Dijaki so se v tovrstno košarko silno vživeli in rezultati so bili takoj očitni. Plastenke in drugi plastični odpadki so pristali v zanje namenjenih koših in ne več kar vsepovsod.