Ker se zavedajo, da je za otroke z motnjami v duševnem razvoju vključevanje v vsakodnevno dogajanje v družbi bistvenega pomena in jim lahko izdatno polepša sicer pogosto dolgočasen vsakdan, so se v občini Domžale odločili, da zanje ustanovijo dnevni center. Tudi staršem bo dnevni center v izdatno pomoč, so prepričani na občini, saj ocenjujejo, da bi tak center že danes potrebovalo oziroma bi se vanj takoj vključilo okoli deset občanov z motnjami v duševnem razvoju.

Priprav na ustanovitev centra so se lotili že pred dvema letoma, ko sta jih na naraščajoče potrebe po dnevnem centru opozorila osnovna šola Roje s prilagojenim programom in medobčinsko društvo Sožitje. »Opozorili so nas, da bomo morali vedno bolj pereč problem v bližnji prihodnosti rešiti skupaj,« je povedal domžalski župan Toni Dragar. Dodal je, da so na občini zato takoj ustanovili delovno skupino, ki je poiskala optimalne rešitve za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki še niso vključene v varstveno-delovne centre, v katerih trenutno ni prostih mest. Po njim dosegljivih podatkih naj bi namreč v Sloveniji čakalo na vključitev več kot 500 uporabnikov.

Srečanje s starši

Po ustanovitvi delovne skupine so v sodelovanju z medobčinskim društvom Sožitje pripravili tudi srečanje staršev otrok z motnjo v duševnem razvoju. Na njem je željo za vključitev otrok v dnevni center izrazilo 14 staršev, katerih otroci so trenutno še vključeni v izobraževanje na osnovni šoli Roje, povedo na občini. Na šoli je bilo v lanskem šolskem letu v 6. stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se zaključi pri starosti 26 let, vključenih sedem mladih. Od teh sta dva stara 25 let in dva 24 let, preostali pa so mlajši. Za starejše, ki bodo kmalu zaključili program, tako starši že iščejo možnosti za namestitev v dnevnem času.

»Ker vključitev v varstveno-delovni center INCE Mengeš trenutno ni možna, se bodo tudi starši, ki so zaposleni, znašli v precejšnji stiski,« se zavedajo na občini, kjer glede na število rojstev v zadnjih letih že ocenjujejo tudi potrebe po centru v prihodnosti.

Za ohranitev pridobljenih veščin

»Tudi napovedi kažejo, da naše lokalno okolje nujno potrebuje dnevni center za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Z njim in sofinanciranjem programov dnevnega centra bomo poskusili varovancem omogočiti, da bodo v njem kakovostno preživljali svoj čas tudi v času, ko bodo čakali na vključitev v varstveno-delovni center,« je izpostavil župan in dodal, da je zelo pomembno, da v tem času ne bodo izgubljali pridobljenih veščin in znanja, ki so jih pridobili v času šolanja. Hkrati želijo s centrom vsaj malo ublažiti tudi stisko staršev, ki se dnevno soočajo s tem problemom. »Želimo si, da bi bili mladi z motnjami v duševnem razvoju bolj vključeni tudi v različne druge aktivnosti, da bi pri tem bolj sodelovali z različnimi ustanovami, kot so vrtci, šole, knjižnica, glasbena šola, kulturni dom, društva in organizacije,« je še poudaril župan Dragar in dodal, da so svetniki na prvi letošnji seji občinskega sveta ta mesec že dopolnili pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, ter zagotovili sredstva za sofinanciranje delovanja dnevnega centra v tem in naslednjem letu.

»Ustrezne prostore ter strokovni kader bo moral v skladu s spremenjenim pravilnikom zagotoviti izbrani prijavitelj,« še pojasnjuje domžalski župan in dodaja, da bodo sredstva odmerili le enemu, najbolje ocenjenemu prijavitelju. Kakšne pogoje bo moral ta izpolniti, določa pravilnik, ki opredeljuje tudi merila za vrednotenje programa.