»Leto 2016 ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo prodali največ hiš v vsej svoji zgodovini. Na to smo še posebno ponosni, saj to priča o kakovostnem delu v preteklosti in velikem zaupanju kupcev v blagovno znamko Lumar in njene produkte. Prihodki od prodaje so v letu 2016 znašali 11,6 milijona evrov, kar je nekoliko manj kot leta 2015 in je posledica počasnega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Že v letu 2017 pa pričakujemo bistveno boljše poslovne rezultate, saj  pričakujemo nad 16 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja oziroma 40 odstotkov več kot v letu 2016,« je povedal direktor podjetja Lumar Marko Lukić. V podjetju nameravajo zaradi povečanega obsega dela do konca leta zaposliti do 15 odstotkov novih sodelavcev.

Strukturne težave trga montažne gradnje

Trg montažne gradnje v Sloveniji se kljub pozitivnemu ozračju še zmeraj sooča s številnimi strukturnimi težavami, ki vplivajo na panogo in podjetja v njej. Po mnenju direktorja Lumarja je treba začeti sprejete reforme in strategije realizirati tudi v praksi. »Kot delodajalci si želimo, da bi se v socialnem dialogu upoštevalo tudi naše vidike in poglede, saj delujemo na trgu in vemo, kaj so tiste stvari, ki bi podjetjem omogočile boljše pogoje za delo in konkuriranje na mednarodnih trgih. Tako od države želimo, da bi se spremenila delovnopravna zakonodaja, ki mora postati bolj fleksibilna, da bi se dvignila minimalna plača ter se razbremenilo stroške dela, kar bi tako s socialnega kot z ekonomskega vidika imelo pozitivne učinke na sama podjetja kot družbo, da bi se spoštovalo pravni red družbe in bi se povečala učinkovitost javne uprave, da bi zeleno javno naročanje res postalo takšno, kjer najnižja cena ne bi bila pogoj in bi tudi uveljavljena podjetja imela možnosti konkuriranja, ter da bi spodbujali inovativnost in razvoj,« je dejal direktor podjetja. Ob tem je še dodal, da bi se za splošno uspešnost družbe morala spremeniti tudi naklonjenost družbe podjetništvu in družinskim podjetjem.

Optimistično v prihodnost

Glede na poslovanje v letu 2016 v podjetju Lumar na prihodnost gledajo z velikim optimizmom. Ta je posledica odličnega večletnega dela v preteklosti, veliko akumuliranega znanja, odličnega kadra, razvojnega potenciala in trendov za naprej. »Zavedamo se, da imamo še veliko potenciala, ki se kaže tako doma kot na tujih trgih. Tuji trgi so v letu 2016 pomenili 36 odstotkov prihodkov od prodaje. V Avstriji, ki je zelo zahteven in težak trg, smo v dobrih dveh letih zgradili vse bolj uveljavljeno blagovno znamko, ki je zelo zahtevne avstrijske kupce prepričala s kakovostjo in arhitekturo. Posledica tega je tudi 116-odstotna rast prodaje v letu 2016. Se pa v Avstriji lotevamo še novih aktivnosti in projektov, ki bodo vplivali na našo prepoznavnost in rast,« doda Lukić. Zaradi povečanega obsega dela in novih projektov bodo v podjetju zaposlili do 15 odstotkov novih sodelavcev. »Tudi v času krize nismo odpuščali, ampak dodatno zaposlovali. Od leta 2009 do konca lanskega leta smo zaposlili 29 odstotkov novih sodelavcev. Vsi sodelavci so zaposleni za nedoločen čas. Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2016 znašala 2167 evrov, dodana vrednost je bila nekaj manj kot 54.000 evrov, realizacija na zaposlenega pa je znašala nekaj več kot 183.000 evrov,« razloži direktor Lumarja. Podjetje je bilo leta 2016 razglašeno na Naj zaposlovalca Podravja.

Razvoj in visoka kakovost

Vse od začetka sta osnovni vodili podjetja razvoj in visoka kakovost. »Četrt stoletja izkušenj in znanje nam omogočata strokovno svetovanje in spremljanje kupcev skozi celoten postopek gradnje sanjskega doma – od začetnih idej do gradnje na ključ. Z našo optimizirano tehnologijo lahko danes ponudimo vrhunske hiše z vgrajenimi inovativnimi in kakovostnimi komponentami ter detajli ob najboljšem razmerju med kakovostjo in ceno. Naša vizija in razmišljanja pa gredo naprej. Trgu doma in v tujini ponuditi samo takšne energetske rešitve in hiše, ki imajo difuzijsko odprte sisteme, uporabljajo izključno ekološke materiale, imajo vgrajene komponente za vgradnjo sončnih elektrarn in ponujajo izjemno ugodje bivanja,« našteje Lukić. Ob tem želijo še naprej kreirati trende na področju bivanja na inovativen način ter slediti trajnostno naravnanemu poslovnemu modelu in krožnemu gospodarstvu. Lotili se bodo tudi energetske prenove in sanacije poslovne stavbe ter zagotavljanja še boljših pogojev dela za zaposlene.

Svoje inovativne in trajnostne bivalne rešitve in novosti v Lumarju predstavlja med 7. in 12. marcem na sejmu Dom 2017 v Ljubljani.