Litostroj Jeklo, ki je v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), zaposlenim že približno dve leti ne plačuje prispevkov, je opozoril sekretar sindikata SKEI za Ljubljano in okolico Zlatko Hernčič. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da ima družba že več kot dve leti tudi blokirane transakcijske račune. Litostroj Jeklo kljub temu še vedno posluje, neuradno pa smo izvedeli, da se znova pripravlja prisilna poravnava. Ta je po insolventni zakonodaji možna, saj je od pravnomočnosti zadnje minilo dve leti.

Zakaj DUTB ni sprožila stečaja Litostroja Jeklo?

Zakaj največja lastnica zaradi neplačevanja prispevkov ni sprožila stečaja Litostroja Jeklo? V DUTB so pojasnili, da so lastniki Litostroja Jeklo postali v postopku prisilne poravnave, ko so terjatve spremenili v lastniški kapital. »Pri pripravi prisilne poravnave nismo sodelovali, ob pridobitvi lastništva pa je bila družba ponovno insolventna. S ciljem, da bi zagotovili višje poplačilo za vse upnike, kot v primeru stečaja, in ohranili specifično dejavnost ter delovna mesta, smo nemudoma začeli prodajo družbe,« so povedali v DUTB. Pridobili so tudi zavezujočo ponudbo strateškega vlagatelja, a je ta po večmesečnih pogajanjih in skrbnem pregledu podjetja od nakupa odstopil. Spomnimo, za nakup Litostroja se zanimala družba SIJ – Slovenska industrija jekla, v lasti Rusov. Ta je nato prevzela Perutnino Ptuj.

»Kasneje nam je uspelo pridobiti strateškega vlagatelja iz Nemčije, ki je oddal nezavezujočo ponudbo, nakazal varščino za izvedbo skrbnega pregleda. Toda zaradi določenih aktivnosti enega upnika je ocenil, da obstajajo prevelika tveganja za nakup Litostroja Jeklo po zahtevanih vrednostih,« so povedali v DUTB. Razen velikih možnosti prodaje družbe strateškemu vlagatelju, s katero bi bili upniki bolje poplačani, po besedah DUTB obstaja še en razlog, zakaj niso sprožili stečaja Litostroja Jeklo. V pripravi je bil namreč novi zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, sprejet konec letošnjega januarja, po katerem bi podjetja lahko pridobila finančno pomoč po skrajšanem postopku. »Za Litostroj žal ta zakon zdaj ne velja. Zaradi večinskega lastništva DUTB se v skladu s tem zakonom Litostroj Jeklo uvršča med velike družbe, tem pa zakon ni namenjen,« so dejali v SDH.

V vnovični prisilni poravnavi 30-odstotno poplačilo upnikov

Dolgoletni lastnik, po razlastitvi pa še naprej direktor Litostroja Jeklo Miroslav Gnamuš je dejal, da oba vlagatelja, ki so ju pridobili, po različnih, tipično slovenskih peripetijah družbe nazadnje nista želela odkupiti. Po njegovem prepričanju pa so dokazali, da je Litostroj Jeklo močna in perspektivna družba, katere poslovanje jim je uspelo drastično izboljšati.

»Žal mi je in sram me je, da mi projekt Litostroj ni uspel. Zato sem tudi vse izgubil. Vendar je lahko sram tudi slovensko finančno-pravno kliko, ki zaradi lastnih pravil takole uničuje delovna mesta. Po vrsti so to Abanka, DUTB in Finančna uprava RS (Furs). Vsak ima svoj prav, le podjetja ne znajo, zmorejo ali nočejo rešiti. Pišemo program za programom, čas pa teče. Kar poglejte, kako so izpeljali ali zapeljali Cimos, nam pa sta zaradi njihove nespretnosti in neusklajenosti pobegnila dva vlagatelja. Na koncu pa gremo zopet na sodnijo,« je povedal Gnamuš.

V ponovnem insolventnem postopku prisilne poravnave namerava Litostroj Jeklo navadnim upnikom, na katere prisilna poravnava edino učinkuje, ponuditi 30-odstotno plačilo terjatev, smo izvedeli neuradno. Gnamuš je naše informacije potrdil: »Predvsem gre za dobavitelje materialov, energije in storitev. Ta skupina upnikov bi v primeru stečaja najbrž izgubila vse.« Dodal je, da ima družba dovolj premoženja za poplačilo prispevkov zaposlenim, v skrajnem primeru z odprodajo premoženja.