Podjetje Plinovodi, ki ga vodi Marjan Eberlinc, v Dnevnikovem izboru Zlata nit sodeluje že devetič. Kljub izjemni dinamiki na trgu so minulo leto nadaljevali stabilno in uspešno poslovanje. »V letu 2016 je prenos zemeljskega plina v Slovenijo in v nam sosednji državi Hrvaško in Italijo v skoraj celotnem obsegu potekal le iz smeri Avstrije in uspešno smo (v nadaljevanju je zame novost v smislu dogodka) obvladovali tveganja, ki so nastopila ob popolni prekinitvi prenosa zemeljskega plina iz avstrijske smeri. Ob tem velja omeniti še intenzivni razvoj na področju storitev za uporabnike sistema, kjer smo imenovani za pripravljalca prognoz dnevno nemerjenih odjemov. Metodologijo smo razvili sami in jo usklajevali z operaterji distribucijskih sistemov,« je pojasnila mag. Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja.

Finančni rezultati za leto 2016 so dobri, večinoma presegajo načrtovane za to leto in dosežene v letu 2015. Čisti prihodki od prodaje znašajo 53,3 milijona evrov. Bonitetna hiša Bisnode je družbi na osnovi uspešnega poslovanja v preteklih letih podelila certifikat zlate bonitetne odličnosti AAA, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored, in ki jo dosega le 0,07 odstotka družb v Sloveniji.

Letos bodo v podjetju nadaljevali zaposlovanje. Načrtujejo nove zaposlitve na področju vzdrževanja plinovodnega sistema ter pri načrtovanju in spremljanju transporta zemeljskega plina, kar bo prilagojeno aktualnim poslovnih potrebam. »Načrtujemo, da bomo na novo zaposlili sodelavce, večinoma na univerzitetna delovna mesta, v večji meri s tehničnih in tudi ekonomskih smeri študija. Prednost bodo ponovno imeli mladi, razen v primerih, ko bomo potrebovali zelo specifična znanja, kot na primer sistemskega inženirja, ki potrebuje večletne izkušnje. Prav tako težje dobimo nove sodelavce zaradi specifičnih znanj, ki jih potrebujemo kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina.«

V okviru programa mentorstva v družbi Plinovodi dijakom in študentom omogočajo praktično usposabljanje. Program mentorstva nameravajo nadgraditi tudi v povezavi s programom nasledstva, še posebej pa podpirajo medgeneracijsko sodelovanje. »To je za nas zelo pomembno. V ta namen razvijamo programe uvajanja sodelavcev s prenosom znanja, saj imajo posebno naši starejši zaposleni veliko dragocenega znanja, ki so ga pridobivali tudi z izobraževanjem v tujini,« je med drugim pojasnila mag. Jezernikova. jpš