»Prednost podjetja Hofer pri uvajanju sprememb je njegova zelo linearna struktura v interni organizaciji ter že organska naravnanost v nenehno optimizacijo in čim večjo preprostost procesov, ki sta jo kot nujno vrednoto podjetja začela uveljavljati že ustanovitelja Karl in Theo Albrecht. Prehodi med delovnimi mesti so zaradi te strukture lažji, kot tudi prilagoditve glede na potrebe delavcev,« med drugim razmišlja direktor Hofer trgovine Matevž Martinuč. Podjetje, ki v Sloveniji deluje 11. leto, tokrat v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje prvič in ocene zaposlenih so podjetje že umestile v sedmerico finalistov.

V Hofer trgovini so ponosni na lanskoletno uspešno prostorsko širitev obstoječih poslovalnic. Med izzive za prihodnost uvrščajo predvsem rast v panogi, ki zadnjih pet let stagnira, ter uspeh pri strankah, ki pa ga lahko zagotavljajo samo zadovoljni zaposleni. »Kot zelo uspešen ocenjujemo tudi naš tržno-komunikacijski nastop, s katerimi gradimo svojo prepoznavnost in podobo trgovca, ki lahko zaradi ponudbe izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami zagotavlja tudi njihovo visoko kakovost, hkrati pa jih je kupcu zmožen ponuditi po konkurenčni ceni. Odraz uspešnega delovanja so tudi številne nagrade, ki smo jih prejeli tako po oceni kupcev kot tudi stroke. Vedno bolj jasno uresničujemo tudi svojo zavezo k trajnostnemu poslovanju: prizadevamo si za čim bolj zdravo in okolju prijazno ponudbo izdelkov, odgovorno proizvodnjo in porabo virov ter dolgoročno sodelovanje s slovenskimi dobavitelji in njihovo izobraževanje za zagotavljanje visokih mednarodnih standardov naše trgovske skupine. Naše pojmovanje trajnostnega delovanja obsega tudi odgovornost do naših sodelavcev, ki jih spodbujamo k zdravemu življenju, gibanju in pozitivnem sobivanju,« našteva Martinuč.

»Kot delodajalec smo ponosni tudi na našo zabavo ob 10. obletnici delovanja podjetja na slovenskem trgu, ki se je je udeležilo kar 90 odstotkov sodelavcev. Po dogodku smo prejeli izjemne odzive ter dodatno spodbudo za nadaljnje  delo,« opisuje Martinuč

Vse bolj se usmerjajo tudi v iskanje mladih perspektivnih strokovnih kadrov, zato so sodelovali pri projektu Slovenian Case Challenge, ki so ga organizirali Mladi projektni menedžerji in Društvo finančnih menedžerjev v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Hoferjev izziv za študente je bil: »Kako narediti podjetje Hofer še bolj privlačno za mlade talente, ki vstopajo na trg delovne sile?

»Sicer pa se podjetje tako poslovno kot tržno-komunikacijsko še bolj usmerja k potrošniku, saj je zaradi uspešnega razvoja stopilo v polje največjih konkurentov na trgu. Z odprto komunikacijo deležnikom vse bolj približujemo osnove lastne diskontne filozofije. S konstantno komunikacijo o tem ter s profesionalno obravnavo prav vsakega od poslovnih partnerjev in kupcev smo uspeli utrditi in nadgraditi zastavljene poslovne cilje,« poudarja Martinuč.

Hofer namerava letos zaposliti okoli 100 novih sodelavcev. »Načrti zaposlovanja so vezani na naše poslovanje. Glede na to, da nameravamo v letu 2017 odpreti nekaj novih poslovalnic ter preko inovativnih poslovnih pristopov našim kupcem ponuditi še boljšo nakupovalno izkušnjo. Kot izhaja iz naše dejavnosti, so največje potrebe po kadru na področju prodaje in logistike. Glede na to, da postaja slovenski kupec vedno bolj zahteven, želimo v našem centralno-logističnem centru v Lukovici krepiti tudi ostale zaledne službe, kot so oddelek IT podpore, oddelek za marketing, oddelek za odgovorno vodenje podjetja, HR oddelek …«

v Hofer trgovina trenutno nimajo težav pri pridobivanju ustreznega kadra, zavedajo pa se, da imajo iskalci zaposlitve možnost izbire med podjetji, glede na njihove pogoje. »V tem duhu bomo še naprej razvijali prijetno in stimulativno delovno okolje za vse naše zaposlene in si s tem zagotovili atraktivnost za nove zaposlene,« napoveduje Martinuč.

In kako gleda na prihodnost, spreminjanje delovnih mest in nove poklice? »Zaradi zavedanja, da nosi naše podjetje zaradi svoje velikosti in vpetosti v celotno dobavno verigo veliko družbeno odgovornost, smo pred časom ustanovili oddelek odgovornega vodenja podjetja. Prav tako smo zaradi zavedanja krepitve dobrih odnosov med delodajalcem in zaposlenimi ter siceršnjega razvoja zaposlenih razširili HR oddelek. Ta oddelka sta zgolj primera v vrsti strukturnih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih letih, po vstopu Hoferja na slovenski trg. Napovedovanje prihodnosti je sicer nehvaležno, a vendar verjamemo, da bosta prihodnost ter boj za stranke zaznamovana z mnogimi potrebnimi spremembami in prilagoditvami, vključno z digitalizacijo poslovanja in posledično z razvojem kadrov na tem področju. Trgovina z živili je tradicionalna, stabilna dejavnost, ki je bila precej časa izvzeta iz siceršnjega hitrega razvoja alternativnih oblik poslovanja. Nikakor pa se naša branža temu razvoju ne bo mogla izogniti, tako da lahko v prihodnje pričakujemo določene spremembe in prilagoditve v smeri digitalizacije poslovanja.«

In kaj je bil vzgib za sodelovanje Hofer trgovine v Zlati niti, saj sicer zadovoljstvo svojih sodelavcev že vrsto let preverjajo tudi z internimi anketami? »Kot eno izmed večjih slovenskih podjetij se nam je zdelo pomembno svoje dobre prakse s področja odnosov med delodajalcem in zaposlenimi, ki jih v podjetju negujemo in razvijamo že vrsto let, postaviti v presojo enemu najuspešnejših slovenskih izborov, kar Zlata nit vsekakor je. Z udeležbo so naši zaposleni dobili dodatno možnost izraziti svoje mnenje o nas kot o delodajalcu. Na drugi strani pa bo podjetje z udeležbo pridobilo dodatno povratno informacijo o naši uspešnosti s tega področja tako od zaposlenih kot tudi od članov strokovne komisije in ne nazadnje tudi širše javnosti. Pridobljena spoznanja želimo v prihodnje uporabiti pri nadaljnjem delu.