koroške območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ), in sicer OOZ Ravne na Koroškem, OOZ Slovenj Gradec, OOZ Dravograd in OOZ Radlje ob Dravi ter OOZ Velenje, ki stojijo ob načrtovani 3. razvojni osi, pozivamo Vlado Republike Slovenije, da se gradnja hitre ceste na Koroško začne leta 2018, kot je vlada ob obisku Koroške marca 2015 tudi obljubila.

Glede na dejstvo, da je trasa hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca že umeščena v prostor, naj se ne glede na zaplete v spodnjem delu trase nemudoma začnejo nakupi zemljišč in izvedba projektiranja na razdalji od Velenja proti Koroški. Prav tako pričakujemo graditev štiripasovnice na Koroško, sploh glede na dejstvo, da gradnja dvopasovnice stane kar 75 odstotkov ocenjene vrednosti štiripasovnice, učinki na pretočnost prometa na štiripasovnici glede na gostoto prometa, obremenjenega predvsem s tovornim prometom, pa so bistveno večji.

Od vlade upravičeno pričakujemo, da tudi v naši regiji poskrbi za sodobno cestno infrastrukturo, ki bo zagotavljala varnost v prometu ter gospodarski, družbeni in socialni razvoj regije. Območne obrtno-podjetniške zbornice opozarjamo na nujnost izgradnje hitre ceste na Koroško in s tem vpliv na gospodarski razvoj regije.

Gospodarstvo v koroški regiji je leta 2015 ustvarilo 1.889.626.000 evrov prihodka, 66.223.000 evrov neto čistega dobička in 15.665.000 evrov neto podjetnikovega dohodka ter imelo 15.588 zaposlenih. Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja predelovalnih dejavnosti (44.102.000 evrov), s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil 6.318.000 evrov, s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 5.952.000 evrov, s področja prometa in skladiščenja 2.852.000 evrov in s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro 2.754.000 evrov. Leta 2015 se je obseg industrijske proizvodnje v primerjavi z letom 2014 povečal za 4,5 odstotka, izvoz je znašal 23.942.275.000 evrov, uvoz pa 23.191.591.000 evrov. Izvoz je v primerjavi z letom večji za 4,4 odstotka, uvoz pa za 2,7 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, leta 2015 je bila 103,2-odstotna, letu 2014 pa 101,7-odstotna.

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da se koroško gospodarstvo krepi, na še boljše gospodarske rezultate pa ima vsekakor vpliv tudi dobra prometna infrastruktura. Zdaj imajo naši koroški obrtniki in podjetniki boljšo prometno povezavo v sosednjo Avstrijo kot pa v osrednjo Slovenijo. Do avtoceste v Avstriji jih namreč loči le 20 minut vožnje, medtem ko do slovenske avtoceste potrebujejo najmanj 1,5 ure. To se odraža tudi v tem, da mnogi koroški obrtniki posle iščejo v sosednji Avstriji. Zaradi zaostrovanja poslovanja slovenskih podjetij v Avstriji pa vse več koroških obrtnikov razmišlja, da bi svojo dejavnost prenesli v Avstrijo.

Zato od Vlade RS pričakujemo, da se hitra cesta na Koroško začne graditi leta 2018, in ne odstopamo od začetka izgradnje hitre ceste na odseku Velenje–Slovenj Gradec leta 2018, in to neodvisno od umestitve ceste v prostor na razdalji avtocesta A1–Velenje. In zahtevamo, da se do Koroške zgradi štiripasovnica, ne samo dvopasovnica, saj je to nujno za stabilnost naše panoge.

Roman Krivograd, predsednik OOZ Ravne na Koroškem Robert Vinšek, predsednik OOZ Dravograd Blaž Cvar, predsednik OOZ Radlje ob Dravi Ivan Meh, predsednik OOZ Slovenj Gradec Rok Bezlaj, predsednik OOZ Velenje