Ministrstvo za okolje in prostor bo julija predstavilo vse potrebne dokumente za pridobitev gradbene dokumentacije za sanacijo pregrade na zadrževalniku Vogršček, dela pa bi se lahko začela jeseni ali do konca leta. Takšna zagotovila so včeraj dobili člani Civilne pobude za Vogršček, ki združuje okoli 500 uporabnikov namakalnega sistema v spodnji Vipavski dolini.

Kot je na pogovoru s člani civilne pobude dejala ministrica Irena Majcen, so razpis za sanacijo pregrade objavili že pred dvema letoma, zaradi pritožbe pa so ga lani ponovili. Idejne študije za obnovo pregrade so narejene. Dela bi začeli, ko namakanje ni potrebno. Začetek sanacije pa je zelo odvisen od morebitnih pritožb prijavljenih izvajalcev.

»Zadeve se vlečejo predolgo. Nihče ni naredil nič, da bi se kaj premaknilo pri sanaciji pregrade. Voda iz zadrževalnika zadnja leta postaja vse večji problem. Lanska vzorčenja so pokazala prisotnost koliformnih bakterij in fekalij. Jeseni, ko pade nivo vode, začne voda zaudarjati. Ugotoviti je treba vzrok za to. Ali je kriv nizek vodostaj ali je problem v onesnaženih potokih, ki napajajo zadrževalnik Vogršček,« pravi predsednik civilne pobude Srečko Kofol.

Dominik Soban iz Vrtojbe, eden izmed uporabnikov namakalnega sistema, pa dodaja: »Brez namakanja kmetijstva v dolini ne bo. Vodo potrebujemo tudi za oroševanje proti zmrzali. Ko vodo potrebujemo, je ni. Vse se vleče predolgo, celo desetletje. Pripravljenih je bilo veliko načrtov, toda nobeden ni bil uresničen.«

Srečko Kofol je dobil zagotovila, da bo voda v sistemu v prvi polovici tega meseca in da je bilo za izvajalca vzdrževanja in upravljanja zajetja Vogršček za letošnjo sezono že izbrano Kmetijstvo Vipava. Podobnih težav, da bi vodo dobili z zamudo kot v preteklih nekaj sezonah, letos ne pričakuje. »Mi vodo plačujemo in pričakujemo, da bo ustrezala standardom za namakanje v kmetijstvu. Če bo prišlo do ponovne prepovedi uporabe vode, bomo uveljavljali odškodnino,« je napovedal Kofol.