V prihodnjih trinajstih letih se bodo potniki Slovenskih železnic vozili z bistveno novejšimi in modernejšimi vlaki kot danes, obljubljajo v družbi. Do leta 2030 bodo zamenjali kar slabe tri četrtine danes zelo zastarelih potniških garnitur. Vlada je v minulem tednu Slovenskim železnicam s pogodbo odobrila novih 50 milijonov za izvajanje obvezne gospodarske javne službe do leta 2030, ki jih bodo izplačali že letos. Pogodba vključuje tudi nakup 25 novih potniških vlakov. Preostanek novih vozil – skupno jih bodo kupili 88 – pa bodo v Slovenskih železnicah financirali iz »finančne akumulacije«, pravi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Zaradi okvar starih vlakov trpi vozni red

Že v prihodnjih treh letih tako nameravajo v Slovenskih železnicah zamenjati najstarejše vlakovne garniture, ki po slovenskem železniškem omrežju vozijo že 50 let. Odpisali bodo pet najstarejših elektromotornih vlakov in osem dizelskih. Taki, kot trenutno vozijo na gorenjski progi proti Jesenicam. Do leta 2025 bodo odpisali še 36 dizelskih garnitur in do leta 2030 tri elektromotorne ter še 25 dizelskih. Za odpis je tako predviden ves dizelski vozni park, ki je starejši od 40 let, predvsem zaradi dragega vzdrževanja. Potnike bo gotovo razveselila novica, da bodo iz prometa prav tako umaknili vse neklimatizirane vlake ter vlake, ki vhodov nimajo prilagojenih za dostop z invalidskim vozičkom. »Postopoma bomo na vseh progah po državi najstarejše garniture nadomeščali z novimi,« dodaja Mes.

S tem bodo svoj vozni park precej posodobili. Ne glede na to, da predvidena življenjska doba elektromotornih vlakovnih garnitur znaša 25 let in dizelskih 30 let, so slovenske potniške garniture v povprečju bistveno starejše. Njihova povprečna starost je 32,7 leta. »Večina voznih sredstev močno presega življenjsko dobo,« priznavajo v družbi. Najstarejše dizelske garniture po tirih vozijo še 26 let po preteku predvidene življenjske dobe, to pomeni, da so jih prometu predali leta 1971 v času rajnke Jugoslavije, kažejo podatki Slovenskih železnic.

Ne glede na to, da bi po tirih moralo voziti 218 vlakovnih garnitur – toliko jih imajo v Slovenskih železnicah –, jih v danem trenutku precej pravzaprav ni na razpolago potnikom. »Zaradi starosti in s tem povezanih nepredvidenih okvar je zagotovljena slaba razpoložljivost voznega parka,« dodajajo v družbi. Tako tudi voznega reda ne uspejo izpolniti; potniški vagoni so glede na vozni red razpoložljivi le dvotretjinsko.

Zadnje posodobitve pred 16 leti

Večletno utapljanje v rdečih številkah je v preteklih letih družbi onemogočilo večje investicije ali posodobitve vlakov, saj so se ukvarjali v prvi vrsti s tem, da so odplačevali kredite ter zagotavljali plače zaposlenim in likvidnost podjetja. Nazadnje so tako vozni park posodobili v letih 2000–2001. Še leta 2009 so namreč ob 403 milijonih evrov prihodkov leto končali z izgubo 27,6 milijona evrov. Leta 2012 so prvič prišli na zeleno vejo in ob 450 milijonih evrov prihodkov leto končali s 3,5 milijona evrov dobička. Leto 2015 so končali z dobrimi 20 milijoni evrov dobička.

Zdaj pa bodo ob pričakovanem dobičku ter s pomočjo sredstev iz proračuna v naslednjih treh letih kupili 25 novih vlakov, do leta 2025 35 vlakov ter še v nadaljnjih petih letih 28 vlakov. Tedaj bo povprečna življenjska doba vlakov, pravi Mes, 17 let. Tudi na podlagi teh posodobitev si v Slovenskih železnicah obetajo, da bodo leta 2030 prepeljali sedem milijonov potnikov.