Več nevladnih in okoljskih organizacij je pozvalo ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za infrastrukturo ter Eko sklad, naj popravijo razpis za subvencioniranje nakupa električnih vozil in vanj vključijo tudi električna kolesa. Razpis Eko sklada za zdaj predvideva nepovratne finančne spodbude v višini od 3500 do 7000 evrov za nakup ali predelavo vozil na električni in hibridni pogon, ki veljajo le za avtomobile, kombije in štirikolesnike. Da so v Eko skladu iz razpisa izpustili kolesa, smo nedavno opozorili ravno v Dnevniku.

»Člani vsebinskih mrež nevladnih organizacij smo razočarani nad nedavnim razpisom Eko sklada – Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila, ki ne vključuje subvencij za električna kolesa, čeprav smo to potrebo večkrat izrazili na srečanjih z vami in z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije,« so zapisali v društvu Focus, Slovenski kolesarski mreži, Mreži za prostor, Slovenski zvezi za javno zdravje, Geografskem inštitutu Antona Melika in Mreži NVO. Pobudniki poudarjajo, da so električna kolesa trajnostna rešitev za mobilnost v neravninskih območjih in za premikanje oseb s fizičnimi omejitvami.

Ker je strošek njihovega nakupa precej nižji kot pri električnem avtomobilu, bi se po njihovem mnenju lahko »povečala mobilnost socialno šibkejših, ki so trenutno primorani plačevati visoke stroške avtomobila«.

V tujini so se spodbude dobro obnesle

V Eko skladu so na naše vprašanje, zakaj so električna kolesa izpustili iz razpisa, najprej odgovorili, da nastopajo predvsem v vlogi izvajalca okoljske politike, ki jo določajo pristojna ministrstva, in da le v sodelovanju z njimi določijo ukrepe, ki bodo deležni spodbud. Ko smo jih soočili s pojasnili ministrstva za infrastrukturo, kjer so nam povedali, da so v okviru usklajevanja poslovnega in finančnega načrta sklada za letošnje leto predlagali, da bi bila tudi električna kolesa deležna nepovratnih subvencij, so se v Eko skladu začeli sprenevedati, da bodo razpisali tudi spodbude za nakup električnih koles. A šlo naj bi za razpis, ki bo namenjen občinam, in ne fizičnim osebam.

V Franciji, Belgiji, Avstriji, Nemčiji, ki so razpisale nepovratna sredstva za nakup električnih koles, je bil opazen porast nakupov električnih koles, številne države pa se za uvedbo nepovratnega financiranja električnih koles še odločajo. V Avstriji so shemo nepovratnega financiranja uvedli leta 2010 in v uvodnem obdobju so prodali 20.000 električnih koles, od tega je četrtino podprla shema finančnih spodbud. V omenjenih državah finančna spodbuda znaša od 20 do 30 odstotkov vrednosti nakupa električnega kolesa oziroma do vrednosti 500 evrov.