O slednjem pa ne bo več raziskovalo in odločalo Ustavno sodišče RS, marveč zgodovina. To pa je lahko 'štof' objektivnih zgodovinarjev Repetovega kova in prav rada jim oziroma mu bom pomagala z vsem svojim znanjem pri raziskavi tega nenavadnega volilnega fenomena, ki mu je 'opozicijsko demokratičnost' pripisalo kar Ustavno sodišče RS kot slovenski najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In pri tem pozabilo na varstvo ustavnosti in zakonitosti naše človekove pravice in temeljne svoboščine, to je aktivne volilne pravice volilk in volilcev, ki s(m)o bili prepričani, da je kandidatura pravnomočno obsojenih (pravno) pravilna.

Kakšno škodo je Ustavno sodišče Republike Slovenije s tem povzročilo nam, volilkam in volilcem, se kaže iz dneva v dan. Problem, ki ga opisuje Božo Repe, je le eden od mnogih. A prav pri tem in s tem problemom se bom(o) začel(a)i ukvarjati, da ne bodo podobne pravne odločitve prešle v redno sodno prakso. Da se ne bo ponovilo…

Ida Čuden Rebula, Sežana