Okrajno sodišče v Cerknici je po naših informacijah čebelarju Marku Debevcu z Vrhnike zaradi nelegalne proizvodnje zdravil za čebele izreklo 120.000 evrov kazni, ki jo je na Debevčevo pritožbo potrdilo tudi višje sodišče. Tako je medena afera iz konca leta 2015 dobila pravnomočni epilog. Vendar le polovičnega. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč zoper Debevca na ljubljansko okrožno državno tožilstvo decembra 2015 vložila tudi kazensko ovadbo zaradi suma preslepitve kupcev. Vodja tožilstva Tamara Gregorčič nam je potrdila, da so na podlagi te ovadbe vložili obtožni predlog, in sicer na ljubljansko okrajno sodišče.

Koktajl pesticidov v zdravilih za čebele

Veterinarji Marka Debevca poleg nelegalne proizvodnje zdravil sumijo tudi storitve kaznivega dejanja preslepitve kupcev. Očitajo mu, da je v obdobju med julijem 2013 in julijem 2015 proizvajal zdravila za zdravljenje bolezni varoza pri čebelah, za katera je navajal, da vsebujejo naravne rastlinske izvlečke, ki ne onesnažijo medu in voska. Toda analize vzorcev, ki so jih poleti 2015 odvzeli veterinarski inšpektorji, so pokazale nasprotno. Zdravila so vsebovala koktajl fitofarmacevtskih sredstev, ki so na območju Evropske unije prepovedana.

Za zdravje nevarni klorfenvinfos so kasneje odkrili tudi v vosku nekaterih čebelarjev, ki so uporabljali Debevčeve palčke. Posledično je izbruhnila medena afera, ki je omajala ugled slovenskih čebelarjev in zaupanje v njihov med, Marko Debevec pa si je zaradi suma preslepitve kupcev svojih pripravkov prislužil še kazensko ovadbo.

Navidezni nakup

Veterinarji so Debevcu prišli na sled tudi tako, da je junija 2015 eden od inšpektorjev opravil navidezen nakup zdravil za varozo. Naročil jih je po telefonu, naslednji dan so mu jih dostavili, analiza pa je pokazala, da med drugim vsebujejo kemična sredstva amitraz, klorfenvinfos in rotenon. Julija 2015 so inšpektorji pri Debevcu opravili še hišno preiskavo. V zdravilih, ki so jih takrat zasegli, so znova ugotovili amitraz, klorfenvinfos in tephrosin, ki je strukturno soroden rotenonu. V času hišne preiskave je v Debevčevem laboratoriju nastajalo okoli 4245 trakov za zdravljenje čebel, iz podatkov podjetij, ki naslovnikom posredujejo poštne pošiljke, pa so inšpektorji ugotovili, da sta zakonca Jelka in Marko Debevec v letih od 2013 do (julija) 2015 na različne naslove poslala blizu 2500 pošiljk, vrednih okoli 140.000 evrov. Debevčevemu podjetju Apis M & D so veterinarji med hišno preiskavo zasegli tudi predmete, s katerimi je proizvajal sporna zdravila.

Novembra 2015 je uprava za varno hrano na oddelek okrajnega sodišča v Cerknici vložila obdolžilni predlog zoper Marka Debevca in njegovo podjetje, na podlagi katerega mu je prvostopenjsko sodišče izreklo 120.000 evrov denarne kazni, k čemur je treba prišteti še okoli 16.000 evrov stroškov postopka in izvedencev. Debevec se je na sodbo pritožil, vendar je višje sodišče v celoti pritrdilo okrajnemu sodišču, zato je sodba pravnomočna. Izrečena denarna kazen je posledica več dejanj: nedovoljene proizvodnje in prodaje zdravil za čebele, nelegalnega uvoza fitofarmacevtskega sredstva amitraz iz Turčije ter uporabe kemičnih substanc, iz katerih na območju Evropske unije ni dovoljeno proizvajati zdravil za živali, katerih proizvodi se uporabljajo za prehrano ljudi.